Min izāmō

From Wikipedia, the free encyclopedia
Min izāmō
English: "My Fatherland"

Ethnic anthem of the Livonians
LyricsKōrli Stalte, 1923
MusicFredrik (Friedrich) Pacius, 1848
Audio sample
Min izāmō (instrumental)

"Min izāmō" ("My Fatherland"; Latvian: Mana tēvzeme) is the ethnic anthem of the Livonians. The song was written by Kōrli Stalte (1870–1947), a poet and spiritual leader of Livonians, to a melody composed by Fredrik Pacius (the same melody used for the anthems of Finland and Estonia). It is written in the Livonian language. The anthem was first sung by the Livonian Union’s four-part choir at the Livonian flag-raising celebration at the fall of 1923.[1]

Lyrics[edit]

Livonian original[1] Latvian[2] English[1]

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus rāndanaigās kazābõd
vel vanād, vizād piedāgõd.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus lāinõd mierstõ vīerõbõd
ja rāndan sūdõ āndabõd.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus jelābõd īd kalāmīed,
kis mīer pǟl ātõ pǟvad īed.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!
 
Min izāmō, min sindimō,
ūod ārmaz rānda sa,
kus kūltõb um vel pivā ēļ
– min amā ārmaz rāndakēļ.
Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
kur krastā sīkstas, šalcošas
vēl vecās priedes līgojas.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
no kuras viļņi ceļu rod
šurp smilšu krastam muti dot.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
kur zvejnieki vien dzīvot var,
kas dienā, naktī viļņus ar.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

Ai tēvzeme, ai dzimtene
un mīļā jūra te,
kur jūrmalnieku valoda
vissvētākā vēl dzirdama.
Vismīļākā man pasaulē
tu, dārgā tēvzeme.

My fatherland, land of my birth,
You, my beloved coast,
Where on the shore still grow
Ancient, strong pines.
In this world only you are dear to me,
My precious fatherland.

My fatherland, land of my birth,
You, my beloved coast,
Where waves roll out from the sea
Offering their mouths to the shore.
In this world only you are dear to me,
My precious fatherland.

My fatherland, land of my birth,
You, my beloved coast,
Where fishermen still live,
Who spend day and night at sea.
In this world only you are dear to me,
My precious fatherland.

My fatherland, land of my birth,
You, my beloved coast,
Where that sacred voice still is heard,
In my most cherished coast dwelling tongue.
In this world only you are dear to me,
My precious fatherland.

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b c "The Anthem". Līvõnes. Retrieved 28 July 2007.
  2. ^ Min izāmō, min sindimō (PDF)

External links[edit]