Morningside Medal

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Morningside Medal of Mathematics (Chinese: 晨兴数学奖) is awarded to exceptional mathematicians of Chinese descent under the age of forty-five for their seminal achievements in mathematics and applied mathematics. The winners of the Morningside Medal of Mathematics are traditionally announced at the opening ceremony of the triennial International Congress of Chinese Mathematicians. Each Morningside Medalist receives a certificate, a medal, and cash award of US$25,000 for a gold medal, or US$10,000 for a silver medal.[1]

Gold Medalists[edit]

Year Medalists Institution
1998 Chang-Shou Lin
Shouwu Zhang
National Chung Cheng University
Columbia University
2001 Jun Li
Horng-Tzer Yau
Stanford University
New York University
2004 Yizhao Hou
Kefeng Liu
Zhouping Xin
Zhiliang Ying
California Institute of Technology
Zhejiang University
Chinese University of Hong Kong
Columbia University
2007 Jianqing Fan
Xu-Jia Wang
Princeton University
Australian National University
2010 Mu-Tao Wang
Sijue Wu
Jun S. Liu
Columbia University
University of Michigan
Harvard University
2013 Xuhua He
Tian Ye
Xianfeng Gu
The Hong Kong University of Science and Technology
Chinese Academy of Sciences
State University of New York at Stony Brook
2016 Wei Zhang
Si Li
Wotao Yin
Columbia University
Tsinghua University
University of California, Los Angeles
2019 Zhiwei Yun
Xinwen Zhu
Massachusetts Institute of Technology
California Institute of Technology[2]

Silver Medalists[edit]

Year Medalists Institution
1998 Raymond Chan
Chong-Qing Cheng
Kefeng Liu
Tong Yang
Chinese University of Hong Kong
Nanjing University
University of California at Los Angeles
City University of Hong Kong
2001 Daqing Wan
Chin-Lung Wang
Sijue Wu
Nanhua Xi
University of California at Irvine
Tsing Hua University
University of Maryland, College Park
Chinese Academy of Sciences
2004 Jinyi Cai
Aiko Liu
Zhu Xiping
University of Wisconsin-Madison
University of California at Berkeley
Zhongshan University
2007 Melissa Chiu-Chu Liu
Lizhen Ji
Shi Jin
Chiun-Chuan Chen
Ye Tian
Columbia University
University of Michigan
University of Wisconsin-Madison
National Taiwan University
Chinese Academy of Sciences
2010 Jungkai Alfred Chen and Meng Chen
Jixiang Fu
Juncheng Wei
National Taiwan University and Fudan University
Fudan University
Chinese University of Hong Kong
2013 Chieh-Yu Chang
Xiaoqing Li
Hao Xu
Tai-Peng Tsai
National Tsing Hua University
State University of New York at Buffalo
Harvard University
University of British Columbia
2016 Bing-Long Chen
Kai-Wen Lan
Ronald Lok Ming Lui
Jun Yin
Lexing Ying
Zhiwei Yun
Sun Yat-sen University
University of Minnesota
Chinese University of Hong Kong
University of Wisconsin at Madison
Stanford University
Stanford University

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Lizhen Ji; Yat Sun Poon; Lo Yang; Shing-Tung Yau, eds. (2010). Fifth International Congress of Chinese Mathematicians. American Mathematical Society and International Press. p. xiii-xiix. ISBN 9780821875551.
  2. ^ Laureates 2019