NEC Shun-Ei

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The NEC Shun-Ei was a Nihon-Kiin Go competition.

Outline[edit]

The NEC Shun-Ei was made for young stars and was sponsored by the NEC Corporation. The winner's purse was 3,000,000 Yen ($28,000)

Winners[edit]

Player Years Held
Yoda Norimoto 1986
Kobayashi Satoru 1987
Aoki Shinichi 1988
O Meien 1989, 1991
Komatsu Hideki 1990, 1992
Oya Koichi 1993
Ryu Shikun 1994
Nakano Hironari 1995
Morita Michihiro 1996
Yo Kagen 1997
Nakamura Shinya 1998
Yamashita Keigo 1999
Takao Shinji 2000, 2002
Mizokami Tomochika 2001

External links[edit]