NUTS of Poland

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from NUTS:PL)
Jump to: navigation, search
NUTS 1 divisions in Poland
NUTS 2 divisions in Poland
Former NUTS 3 divisions in Poland (from January 1, 2008 to December 31, 2014)
Former NUTS 3 divisions in Poland (from January 1, 2003 to December 31, 2007)

In the NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) codes of Poland (PL), the three levels are:

Level Subdivisions #
NUTS 1 Regions (Regiony) 6
NUTS 2 Voivodeships (Województwa) 16
NUTS 3 Subregions (Podregiony) 72

NUTS codes[edit]

Please note that the regional coding below does not correspond to the most recent version of the NUTS2013 coding. The current coding as well as the history can be found under http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/history

2015 NUTS codes[edit]

In the 2015 version, the codes are as follows:[1]

PL1 REGION CENTRALNY
PL11 Łódzkie
PL113 Miasto Łódź
PL114 Łódzki
PL115 Piotrkowski
PL116 Sieradzki
PL117 Skierniewicki
PL12 Mazowieckie
PL127 Miasto Warszawa
PL128 Radomski
PL129 Warszawski-wschodni
PL12A Warszawski-zachodni
PL12B Ciechanowski
PL12C Płocki
PL12D Ostrołęckoi
PL12E Siedlecki
PL2 REGION POŁUDNIOWY
PL21 Małopolskie
PL213 Miasto Kraków
PL214 Krakowski
PL217 Tarnowski
PL218 Nowosądecki
PL219 Nowotarski
PL21A Oświęcimski
PL22 Śląskie
PL224 Częstochowski
PL225 Bielski
PL227 Rybnicki
PL228 Bytomski
PL229 Gliwicki
PL22A Katowicki
PL22B Sosnowiecki
PL22C Tyski
PL3 REGION WSCHODNI
PL31 Lubelskie
PL311 Bialski
PL312 Chełmsko-zamojski
PL314 Lubelski
PL315 Puławski
PL32 Podkarpackie
PL323 Krośnieński
PL324 Przemyski
PL325 Rzeszowski
PL326 Tarnobrzeski
PL33 Świętokrzyskie
PL331 Kielecki
PL332 Sandomiersko-jędrzejowski
PL34 Podlaskie
PL343 Białostocki
PL344 Łomżyński
PL345 Suwalski
PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
PL41 Wielkopolskie
PL411 Pilski
PL414 Koniński
PL415 Miasto Poznań
PL416 Kaliski
PL417 Leszczyński
PL418 Poznański
PL42 Zachodniopomorskie
PL424 Miasto Szczecin
PL426 Koszaliński
PL427 Szczecinecko-pyrzycki
PL428 Szczeciński
PL43 Lubuskie
PL431 Gorzowski
PL432 Zielonogórski
PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
PL51 Dolnośląskie
PL514 Miasto Wrocław
PL515 Jeleniogórski
PL516 Legnicko-głogowski
PL517 Wałbrzyski
PL518 Wrocławski
PL52 Opolskie
PL523 Nyski
PL524 Opolski
PL6 REGION PÓŁNOCNY
PL61 Kujawsko-Pomorskie
PL613 Bydgosko-toruński
PL616 Grudziądzki
PL617 Inowrocławski
PL618 Świecki
PL619 Włocławski
PL62 Warmińsko-Mazurskie
PL621 Elbląski
PL622 Olsztyński
PL623 Ełcki
PL63 Pomorskie
PL633 Trójmiejski
PL634 Gdański
PL636 Słupski
PL637 Chojnicki
PL638 Starogardzki

2008 NUTS codes[edit]

In the 2008 version, the codes were as follows:

PL1 REGION CENTRALNY
PL11 Łódzkie
PL113 Miasto Łódź
PL114 Łódzki
PL115 Piotrkowski
PL116 Sieradzki
PL117 Skierniewicki
PL12 Mazowieckie
PL121 Ciechanowsko-płocki
PL122 Ostrołęcko-siedlecki
PL127 Miasto Warszawa
PL128 Radomski
PL129 Warszawski-wschodni
PL12A Warszawski-zachodni
PL2 REGION POŁUDNIOWY
PL21 Małopolskie
PL213 Miasto Kraków
PL214 Krakowski
PL215 Nowosądecki
PL216 Oświęcimski
PL217 Tarnowski
PL22 Śląskie
PL224 Częstochowski
PL225 Bielski
PL227 Rybnicki
PL228 Bytomski
PL229 Gliwicki
PL22A Katowicki
PL22B Sosnowiecki
PL22C Tyski
PL3 REGION WSCHODNI
PL31 Lubelskie
PL311 Bialski
PL312 Chełmsko-zamojski
PL314 Lubelski
PL315 Puławski
PL32 Podkarpackie
PL323 Krośnieński
PL324 Przemyski
PL325 Rzeszowski
PL326 Tarnobrzeski
PL33 Świętokrzyskie
PL331 Kielecki
PL332 Sandomiersko-jędrzejowski
PL34 Podlaskie
PL343 Białostocki
PL344 Łomżyński
PL345 Suwalski
PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
PL41 Wielkopolskie
PL411 Pilski
PL414 Koniński
PL415 Miasto Poznań
PL416 Kaliski
PL417 Leszczyński
PL418 Poznański
PL42 Zachodniopomorskie
PL422 Koszaliński
PL423 Stargardzki
PL424 Miasto Szczecin
PL425 Szczeciński
PL43 Lubuskie
PL431 Gorzowski
PL432 Zielonogórski
PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
PL51 Dolnośląskie
PL514 Miasto Wrocław
PL515 Jeleniogórski
PL516 Legnicko-Głogowski
PL517 Wałbrzyski
PL518 Wrocławski
PL52 Opolskie
PL521 Nyski
PL522 Opolski
PL6 REGION PÓŁNOCNY
PL61 Kujawsko-Pomorskie
PL613 Bydgosko-Toruński
PL614 Grudziądzki
PL615 Włocławski
PL62 Warmińsko-Mazurskie
PL621 Elbląski
PL622 Olsztyński
PL623 Ełcki
PL63 Pomorskie
PL631 Słupski
PL633 Trójmiejski
PL634 Gdański
PL635 Starogardzki

2003 NUTS codes[edit]

In the 2003 version, the codes were as follows:

PL1 CENTRALNY
PL11 Lodzkie
PL111 Lodzki
PL112 Piotrkowsko-skierniewicki
PL113 Miasto Lodz
PL12 Mazowieckie
PL121 Ciechanowsko-plocki
PL122 Ostrolecko-siedlecki
PL124 Radomski
PL126 Warszawski
PL127 Miasto Warszawa
PL2 POLUDNIOWY
PL21 Malopolskie
PL211 Krakowsko-tarnowski
PL212 Nowosadecki
PL213 Miasto Krakow
PL22 Slaskie
PL224 Czestochowski
PL225 Bielsko-bialski
PL226 Centralny slaski
PL227 Rybnicko-jastrzebski
PL3 WSCHODNI
PL31 Lubelskie
PL311 Bialskopodlaski
PL312 Chelmsko-zamojski
PL313 Lubelski
PL32 Podkarpackie
PL321 Rzeszowsko-tarnobrzeski
PL322 Krosniensko-przemyski
PL33 Swietokrzyskie
PL330 Swietokrzyski
PL34 Podlaskie
PL341 Bialostocko-suwalski
PL342 Lomzynski
PL4 POLNOCNO-ZACHODNI
PL41 Wielkopolskie
PL411 Pilski
PL412 Poznanski
PL413 Kaliski
PL414 Koninski
PL415 Miasto Poznan
PL42 Zachodniopomorskie
PL421 Szczecinski
PL422 Koszalinski
PL43 Lubuskie
PL431 Gorzowski
PL432 Zielonogorski
PL5 POLUDNIOWO-ZACHODNI
PL51 Dolnoslaskie
PL511 Jeleniogorsko-walbrzyski
PL512 Legnicki
PL513 Wroclawski
PL514 Miasto Wroclaw
PL52 Opolskie
PL520 Opolski
PL6 POLNOCNY
PL61 Kujawsko-Pomorskie
PL611 Bydgoski
PL612 Torunsko-wloclawski
PL62 Warminsko-Mazurskie
PL621 Elblaski
PL622 Olsztynski
PL623 Elcki
PL63 Pomorskie
PL631 Slupski
PL632 Gdanski
PL633 Gdansk-Gdynia-Sopot

Local administrative units[edit]

Below the NUTS levels, the two LAU (Local Administrative Units) levels are:

Level Subdivisions #
LAU 1 Districts and city districts (Powiaty i miasta na prawach powiatu) 379
LAU 2 Municipalities (Gminy) 2478

The LAU codes of Poland can be downloaded here: [1]Page white excel.png

See also[edit]

References[edit]

Sources[edit]