National Anthem of the Republic of Dagestan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Anthem of the Republic of Dagestan
Государственный гимн Республики Дагестан
English: Dagestan, you holy fatherland!

State anthem of the Republic of Dagestan
Also known as Дагестан, ты отчизна святая!
Lyrics Shirvani Chalayev
Music Shirvani Chalayev
Adopted October 30, 2003

Dagestan, you holy fatherland (Russian: Дагестан, ты отчизна святая) is the anthem of the Dagestan Republic in Russia. The words and music are by Shirvani Chalayev.[1]

Lyrics[edit]

In Russian[edit]

Дагестан, ты отчизна святая!

Нет родней и свободнее края.

Горы твои мудры, степи твои щедры,

Древнего Каспия благодатны дары!

Край наш вершинный!

Край наш орлиный!

Верой хранимый, славный Дагестан!

Воля твоя непоколебима:

Жить в семье единой

Вечный Дагестан!

Дагестан, перед силою вражьей

Не склонял головы ты отважной!

Сердце — скала, зоркость орла!

Кровь героев всегда в твоих жилах текла!

Край наш вершинный!

Край наш орлиный!

Верой хранимый, славный Дагестан!

Воля твоя непоколебима:

Жить в семье единой

Вечный Дагестан!

In Roman (Latin) script[edit]

Dagestan, ty otchizna svyataya!

Net rodney i svobodneye kraya.

Gory tvoi mudry, stepi tvoi shchedry,

Drevnego Kaspiya blagodatny dary!

Kray nash vershinnyy!

Kray nash orlinyy!

Veroy khranimyy, slavnyy Dagestan!

Volya tvoya nepokolebima:

Zhit' v sem'ye yedinoy

Vechnyy Dagestan!

Dagestan, pered siloyu vrazh'yey

Ne sklonyal golovy ty otvazhnoy!

Serdtse — skala, zorkost' orla!

Krov' geroyev vsegda v tvoikh zhilakh tekla!

Kray nash vershinnyy!

Kray nash orlinyy!

Veroy khranimyy, slavnyy Dagestan!

Volya tvoya nepokolebima:

Zhit' v sem'yee yedinoy

Vechnyy Dagestan!

References[edit]