Ngọc Khánh

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Ngọc Khánh
Commune and village
Country  Vietnam
Province Cà Mau
District Đầm Dơi
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Ngọc Khánh is a commune (xã) and village in Đầm Dơi District, Cà Mau Province, in Vietnam.