Niya

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Niya may refer to:

  • Niya ruins, archaeological site in Minfeng County, Xinjiang, China
  • Niya Town, seat of Minfeng County in Xinjiang, China
  • Niya Kingdom, in Mesopotamia, or modern-day Syria