Nyongwon County

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Nyŏngwŏn County

녕원군
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-ReischauerNyŏngwŏn-gun
 • Revised RomanizationNyeongwon-gun
Map of South Pyongan showing the location of Nyongwon
Map of South Pyongan showing the location of Nyongwon
CountryNorth Korea
ProvinceSouth P'yŏngan
Administrative divisions1 ŭp, 1 tong, 23 ri

Nyŏngwŏn County is a county in South P'yŏngan province, North Korea.

Administrative divisions[edit]

Nyŏngwŏn county is divided into 1 ŭp (town), 1 tong (neighbourhood) and 23 ri (villages):

 • Nyŏngwŏn-ŭp (녕원읍)
 • Okch'ŏn-dong (옥천동)
 • Changsal-li (장산리)
 • Chungsam-ri (중삼리)
 • Ch'angsal-li (창산리)
 • Ch'ŏngsal-li (청산리)
 • Hwiyang-ri (회양리)
 • Masal-li (마산리)
 • Mungong-ri (문곡리)
 • On'yang-ri (온양리)
 • P'ungjŏl-li (풍전리)
 • Ryongdae-ri (룡대리)
 • Ryongsŏl-li (룡성리)
 • Sil-li (신리)
 • Sindae-ri (신대리)
 • Sinhŭng-ri (신흥리)
 • Sinmang-ri (신막리)
 • Songsal-li (송산리)
 • Suha-ri (수하리)
 • Sŭngdong-ri (승통리)
 • Sunho-ri (순호리)
 • Taesŏng-ri (대성리)
 • Top'yŏng-ri (도평리)
 • Tosam-ri (도삼리)
 • Yŏngch'ang-ri (영창리)