Omar I of the Maldives

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Al-Sultan Abul Fath Jalaaluddin Omar Veeru Siri Loka Abaarana Mahaa Radun (Dhivehi: އައްސުލްޠާން އަބުލް ފަތްޙު ޖަލާލުއްދީން ޢުމަރު ވީރު ސިރީ ލޯކައަބާރަނަ މަހާރަދުން) was the Sultan of the Maldives from 1306 to 1341. He was the son of Sultan Salis. Sultan Omar I ruled the country for 35 years until his death on 1341.[1] He had a son named Ahmed Shihaabuddheen and two daughters Khadhijah and Raadhafathi, all of whom later became rulers of the Maldives. He was succeeded by his son Ahmed Shihaabuddheen.

Preceded by
Davud
Sultan of the Maldives
1306–1341
Succeeded by
Ahmed Shihabuddine

References[edit]

  1. ^ Dhivehi Thaareekhah Au-ali-kameh