Patukirikiri

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Patukirikiri
Iwi of New Zealand
Rohe (region)

Patukirikiri is a Māori iwi of New Zealand.

See also[edit]