Paul Würtz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Anonymous portrait of Paul Würtz

Paul Würtz (also Würz or Wirtz) (30 October 1612 - 23 March 1676) was a German officer and diplomat, who at various times was in German, Swedish, Danish, and Dutch service.

Life[edit]

He was born in Husum, Dithmarschen.

During his tenure as governor of Cracow, during Swedish-Transilvanian occupation of the city between 1655–1657, he is renowned for looting and destruction of many priceless works of art, including silver sarcophagus of Saint Stanislaus dating to 1630 and silver altar created in 1512, both from the Wawel Cathedral.[1]

He was a Swedish Pomeranian general major and commander of the Stettin fortress from 1657 to 1659. He successfully withstood a siege of Brandenburgian troops in 1659, in a counterattack captured their ammunition depot, and forced their withdrawal. From 1661 to 1664, he was vice governor of Swedish Pomerania.

Gallery[edit]

References[edit]

  1. ^ Kosman, Marceli (2005). "Elity polityczne Rzeczypospolitej wobec najazdu szwedzkiego 1655-1660". Wiadomości historyczne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. p. 323. Dzieło grabieży kontynuował przez rok Paweł Wurtz, z którego polecenia wyrywano kute kraty żelazne, marmury, boazerie, podłogi, z katedry zabrano do przetopienia srebrną trumnę św. Stanisława, posągi, lichtarze, z Kaplicy Jagiellońskiej.

Sources[edit]

Werner Buchholz, Pommern, Siedler, 1999, pp. 274,276, ISBN 3-88680-272-8

See also[edit]