Paweł Holszański

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Paweł Holszański
Pavał Halšanski. Павал Гальшанскі (XVI).jpg
Coat of arms Hipocentaur
Born ca. 1490
Died 4 September 1555 in Vilnius

Paweł Holszański (Lithuanian: Povilas Alšėniškis; ca. 1485 [1] – September 4, 1555, Vilnius [2]) was a notable Catholic church official[3] and one of the last male scions of the once-mighty Lithuanian Olshanski princely family of the Grand Duchy of Lithuania.

Born to Prince Aleksander Holszański, the Castellan of Vilnius, and Zofia Sudymuntowiczówna,[4] between 1507 and 1536 he served as Bishop of Łuck (modern Lutsk, Ukraine) and then between March 15, 1536, and his death as Bishop of Vilnius.

Paweł Holszański's coat-of-arms

During his term as bishop, Holszański created several dozen new parishes in the Polish-Lithuanian borderlands. He was also responsible for convincing the King of Poland and Grand Duke of Lithuania Sigismund II Augustus to expel [5] Stanislovas Rapalionis and Abraomas Kulvietis, two pioneers of Lutheranism in Lithuania.[6] He died in Vilnius on September 4, 1555.

Bibliography[edit]

  • Krzysztof Rafał Prokop: Sylwetki biskupów łuckich. Biały Dunajec: Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2001. ISBN 83-911918-7-7.
  • Wileński słownik biograficzny. Bydgoszcz: 2002, s. 104. ISBN 83-87865-28-1.

Notes and references[edit]

In-line:
  1. ^ The date is uncertain and some sources cite 1486 or even 1436, the latter probably being an error
  2. ^ Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T-1 p.171
  3. ^ (in French) Dmitry Tolstoy: Le catholicisme romain en Russie, pp.464-465
  4. ^ (in Polish) Rita Regina Trimoniene: Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV – I połowie XVI wieku
  5. ^ (in Polish) Marceli Kosman: Protestanci i kontrreformacja: z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, p.51
  6. ^ A.Bumblauskas. Senosios Lietuvos istorija. 2005 p. 236-237
Catholic Church titles
Preceded by
Albert Radziwiłł
Bishop of Łuck
1507–1536
Succeeded by
Jerzy Chwalczewski
Preceded by
Jan z Książąt Litewskich
Bishop of Wilno
1536–1555
Succeeded by
Walerian Protasewicz