Phước Thành Province

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Phước Thành is a former province of Southeast region in South Vietnam. It was formed in 1959 from Tân Uyên, Biên Hòa and part of Phước Long Province, Long Khánh, Bình Dương Province. Province capital was Phước Vĩnh. In 1965 Phú Giáo District of the Phước Thành was dissolved into Phước Long Province. On July 6, 1965 rest of the province was dissolved.

Districts[edit]