Pingtung line

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Pingtung Line)
Jump to navigation Jump to search
Pingtung Line
TRA Pingtung Line.svg
Overview
Native name 屏東線
Type Heavy rail
Termini Kaohsiung
Fangliao
Stations 18
Operation
Opened 15 December 1941
Owner Taiwan Railways Administration
Operator(s) Taiwan Railways Administration
Technical
Line length 61.3 km (38.1 mi)
Number of tracks 2
Track gauge 3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification 25 kV/60 Hz Catenary (KaohsiungChaozhou section)
Operating speed 150 km/h (93 mph)
Route map
km Station
Connecting to the Western Line
0.0 Kaohsiung
5.8 Fengshan
9.5 Houzhuang
13.8 Jiuqutang
Kaohsiung City - Pingtung County border
18.8 Liukuaicuo
21.0 Pingtung
23.6 Guilai
25.9 Linluo
28.3 Xishi
32.0 Zhutian
36.1 Chaozhou
40.9 Kanding
43.3 Nanzhou
46.9 Zhen'an
50.1 Linbian
54.1 Jiadong
57.2 Donghai
61.3 Fangliao
Connecting to the South-Link Line

The Pingtung Line (Chinese: 屏東線; pinyin: Píngdōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Pîn-tong Soàⁿ) is a line of the Taiwan Railway Administration West Coast line in Taiwan. It is 61.3 km long, of which 36.1 km is double track.[1]

History[edit]

The line was completed in 1941. It is electrified (25 kV) with two tracks from Kaohsiung to Chaozhou. Most trains start or end from Xinzuoying Station, Pingtung Station, or Chaozhou Station. Some trains continue to Fangliao Station to either terminate or travel further onwards on the South-link Line.

Stations[edit]

Name Chinese Taiwanese Hakka Transfers and Notes Location
Kaohsiung 高雄 Ko-hiông Kô-hiùng Taiwan Railways Administration West Coast line
AB-Kreuz.svg Kaohsiung Mass Rapid Transit R  Kaohsiung
Sanmin Kaohsiung
Minzu 民族 Bîn-cho̍k Mìn-chhu̍k under construction
Natl. Sci. and
Tech. Museum
科工館 Kho-kang-koán Khô-kûng-kón under construction
Zhengyi 正義 Chèng-gī Chang-ngi under construction
Fengshan 鳳山 Hōng-soaⁿ Fung-sân AB-Kreuz.svg Kaohsiung Mass Rapid Transit O  Fongshan MRT Fengshan
Houzhuang 後庄 Āu-chng Heu-chông Daliao
Jiuqutang 九曲堂 Kiú-khiok-tông Kiú-khiuk-thòng Dashu
Liukuaicuo 六塊厝 La̍k-tè-chhù Liuk-khoài-chhṳ̀ Pingtung Pingtung
County
Pingtung 屏東 Pîn-tong Phìn-tûng
Guilai 歸來 Kui-lâi Kûi-lòi
Linluo 麟洛 Lîn-lo̍k Lìm-lo̍k Linluo
Xishi 西勢 Sai-sì Sî-sṳ Zhutian
Zhutian 竹田 Tek-chhân Chuk-thièn
Chaozhou 潮州 Tiô-chiu Chheù-chû Chaozhou
Kanding 崁頂 Khàm-téng Kham-táng Kanding
Nanzhou 南州 Lâm-chiu Nàm-chû Nanzhou
Zhen'an 鎮安 Tìn-an Chṳ́n-ôn Linbian
Linbian 林邊 Nâ-piⁿ Lìm-piên
Jiadong 佳冬 Ka-tang Kâ-tûng Jiadong
Donghai 東海 Tang-hái Tûng-hói Fangliao
Fangliao 枋寮 Pang-liâu Piông-liàu Taiwan Railways Administration South-link line

See also[edit]

References[edit]