Postage stamps and postal history of Albania

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
A 1913 stamp of Albania overprinted on a Turkish stamp

Postage stamps from Albania are marked Shqiperia, Shqiperise and Shqiptare.

Turkish stamps[edit]

Albania used the postage stamps of Turkey from 1870 to 1913.[1]

First stamps[edit]

Albania issued its first stamps in 1913.[1]

World War II[edit]

During World War II, stamps were produced during the German, Greek and Italian occupation.

Gallery of Albanian stamps[edit]

See also[edit]

References and sources[edit]

References
  1. ^ a b Albania. Archived 2012-05-11 at WebCite Sandafayre Stamp Atlas. Retrieved 9 February 2012.
Sources

Further reading[edit]

  • Gjinaj, Kolë. Historia e Filatelise Shqiptare. Shkodër: Botim i Muzeut Historik të Shkodrës, 1996
  • Nika, Thimi. Historia e Filatelisë Shqiptare: 100 vjet Pulla Shqiptare (1913-2013). Tiranë: Shtëpia Botuese Mediaprint, 2013 ISBN 9789928081148 417p.
  • Phipps, John, S. The Stamps and Posts of Albania and Epirus 1878 to 1945. Bristol: Stuart Rossiter Trust Fund, 2002 ISBN 0952717727 285p.
  • Smaili, B. et al. Pulla Poste Shqipetare = Albanian Postage Stamps, 1913-1959. Tirana: Botuar nga Drejtoria e Pergjitheshme P. T. T. te Republikes Popullore te Shquiperise, 1959