Prehistoric Irish battles

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Pre-historic Irish battles)
Jump to: navigation, search

This is a list of battles recorded in the Annals of the Four Masters, written in the 17th century, as taking place in prehistoric Ireland. Many of the battles listed are purely mythological, and none are historically reliable. Other Irish annalistic and chronicle sources differ in their chronologies.

Battles[edit]

Anno Mundi[edit]

2530 - Magh Ithe, first recorded battle in Ireland.
Murbholg, in Dál Riata
Baghna
Cnamh Ross
3304 - First Battle of Magh Tuireadh, in Conmaicne Toland.
3330 - Second Battle of Magh Tuireadh
3370 - Caendruim.
3500 - Sliabh Mis, Tuatha de Danann defeated by the sons of Milidh
3500 - Tailtinn.
3501 - Geisill, fought at Tochar Eter Da Mhagh near Bri Damh
 • Reign of Eremhon 3502-16.
3502 - Cuil Caichir
3503 - Biletineadh
3506 - Breogan, in Feimhin
3510 - Comhraire, in Meath
 • Joint Reign of Muimhne, Luighne, Laighne, sons of Eremon, 3517-19.
3519 - Ard Ladhron
 • Joint-Reign of Er, Orba, Fearon, Fergen, sons of Emher, first half of 3519.
3519 - Cuil Marta
 • Reign of Irial Faidh, 3519-329.
Ard Inmaoith, in Teathbha
Tenmaighe
Lochmaighe
Reign of Conmael 3549-79.
3549 - Raeire
Geisill
Berra
Sliabh Beatha, in Ui Creamhthainn
Ucha
Cnucha
Sliabh Modhairn
Clere
Carnmor
Loch Lein
Ele
3579 - Aenach Macha
 • Reign of Tighearnmas, 3580-3656.
Elle
Lochmagh
Cul Ard, in Magh Inis
Cuil Fraechan
Magh Techt
Commar
Cul Athguirt, in Seimhne
Ard Niadh, in Connaught
Carn Fearadhaigh
Cnamh Choill, in Connaught
Cuil Feadha
Reabh
Congnaidhe, Tuath Eabha
Cluain Cuas, in Teathbha
Cluain Muirsge, in Breifne
Two Battles of Cuil, in Argat Ross
Ele
Berra
Seven Battles of Loch Lughdhach
Two Further Battles of Argat Ross
Three Battles of the Firbolgs
Cuil Fothair
 • Reign of Eochaidh Eadghadhach, 3664-67.
3667 - Teamhair
 • Joint-Reign of Sobhairce and Cearmna Finn, sons of Ebric mac Emher: 3668-3707.
 • Reign of Eochaidh Faebhar Ghlas mac Conmael: 3708-3727.
Luachair Deadhadh
Fosadh Da Ghort
Comar Tri nUisge
Tuaim Drecon, in Ui Briuin Breifne
Druim Liathain
3727 - Carman
 • Reign of Fiacha Labhrainne: 3728-51.
Gathlach
Fairrge
Sliabh Feimhin
Magh Ernai
3751- Bealgadan
 • Reign of Eochaidh Mumho mac Mofebis: 3752-72.
3772 - Cliach
 • Reign of Aengus Olmucadha mac Fiacha Labhrainne: 3773-90.
Clere
Cuirce
Sliabh Cailge, in Corca Bhaiscinn
Ros Fraechan, in Muirisc
Carn Riceadha
Cuil Ratha, in South Munster
Sliabh Cua
Ard Achadh
Fifty Battles of the Cruithean Tuath and Firbolgs
Twelve Battles of the Longbardai
Four battles of the Colaisti
3790 - Carmann
 • Reign of Enna Airgtheach: 3791-3817.
3817 - Raighne
4815 - Tara.
4907 - Ard Crimhthainn.
5089 - Aillinn.
5090 - Cliach, in Ui Drona.
5160 - Bruighean Da Dhearg

Anno Domini[edit]

See also[edit]