Prime Minister Cup (Go)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Prime Minister Cup was a Go competition.

Outline[edit]

The Prime Minister Cup ran from 1961 to 1981. It was used by the Nihon Ki-in The first 18 titles were decided in a knockout tournament. The last two years, the format was changed to a best-of-three match between finalists from a large knockout.

Past Winners & Runner Up's[edit]

Player Years Held
Kano Yoshinori 1961
Hayashi Yutaro 1962
Sakakibara Shoji 1963
Miwa Yoshiro 1964
Otake Hideo 1965
Hoshino Toshi 1966
Suzuki Goro 1967
Ishida Yoshio 1968
Takagi Shoichi 1969, 1975
Kojima Takaho 1970
Takemiya Masaki 1971, 1973
Kobayashi Koichi 1972, 1974, 1976
Awaji Shuzo 1977, 1981
Nakamura Hidehito 1978
Haruyama Isamu 1979
Fukui Masaki 1980
Player Years Lost
Sakakibara Shoji 1961, 1964
Okubo Ichigen 1962
Shinohara Masami 1963
Kageyama Toshiro 1965, 1966
Oeda Yusuke 1967
Takagi Shoichi 1968
Ishigure Ikuro 1969, 1970
Kurosawa Tadanao 1971
Cho Chikun 1972
Kato Masao 1973
Tozawa Akinobu 1974
Kojima Takaho 1975
Ishida Akira 1976
Fukui Masaki 1977
Kanashima Tadashi 1978
Umeki Suguru 1979
O Rissei 1980
Kataoka Satoshi 1981