Pronunciation of asteroid names

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This page alphabetically lists the first thousand asteroids to be numbered, which are mostly in the asteroid belt.

See also pronunciation of Jupiter trojans' names.

List of first 1000 asteroids[edit]

A[edit]

Name Pronunciation Source Adjective Pronunciation
677 Aaltje /ˈɒlə/
864 Aase /ˈɒsə/
456 Abnoba /æbˈnbə/ Celtic Abnōbā
151 Abundantia /ˌæbənˈdænʃiə/
829 Academia /ˌækəˈdmiə/
588 Achilles /əˈkɪlz/ Greek Αχιλλεύς Achillean /əˈkɪlin/
523 Ada /ˈdə/
330 Adalberta
525 Adelaide /ˈædld/
812 Adele /əˈdɛl/
647 Adelgunde /ædəlˈɡʌndə/
276 Adelheid /ˈædəlht/
229 Adelinda /ædəˈlɪndə/
145 Adeona
398 Admete /ædˈmt/ Greek Αδμήτη
608 Adolfine /ˈædəlfn/
268 Adorea /əˈdrə/ Latin Adōrea Adorian
239 Adrastea /ˌædrəˈstə/ Greek Αδράστεια Adrastean
143 Adria /ˈdriə/
820 Adriana /ˌdriˈænə/
91 Aegina /ˈnə/ Greek Αίγινα Aeginetan /ˌˈntn/
96 Aegle /ˈɡl/ Greek Αίγλη
159 Aemilia /ˈmliə/ Latin Æmilia Aemilian
396 Aeolia /ˈliə/ Greek Αιολία Aeolian
369 Aëria eɪˈɪəriə, ˈeɪriə Latin Āerius
446 Aeternitas /ˈtɜːrntəs/
132 Aethra /ˈθrə/ Greek Αίθρα
911 Agamemnon /ˌæɡəˈmɛmnɒn/ Greek Αγαμέμνων Agamemnonian /ˌæɡəmɛmˈnnin/
228 Agathe /əˈɡɑːtə/
47 Aglaja /əˈɡlə/ Greek Αγλαΐα Aglajan
641 Agnes /ˈæɡns/
847 Agnia
645 Agrippina /ˌæɡrˈpnə/
744 Aguntina
950 Ahrensa
861 Aïda /ɑːˈdə/
978 Aidamina
738 Alagasta
702 Alauda /əˈlɔːdə/
719 Albert /ˈælbərt/
465 Alekto /əˈlɛkt/ Greek Αληκτώ
418 Alemannia /ˌælˈmæniə/
259 Aletheia /ˌælˈθə/
54 Alexandra /ˌælkˈsændrə/
929 Algunde
291 Alice /ˈæls/
887 Alinda
266 Aline /əˈln/[citation needed], /ˈæln/[citation needed]
124 Alkeste /ælˈkɛst/
82 Alkmene /ælkˈmn/ Greek Αλκμήνη
457 Alleghenia /ˌælˈɡɛniə/
390 Alma /ˈɑːlmə/
925 Alphonsina
971 Alsatia /ælˈsʃiə/ Alsatian
955 Alstede
119 Althaea /ælˈθə/ Greek Αλθαία
850 Altona
650 Amalasuntha /ˌæmələˈsʌnθə/
284 Amalia /ˌæməˈlə/
113 Amalthea /ˌæməlˈθə/ Greek Αμάλθεια
725 Amanda /əˈmændə/
193 Ambrosia /æmˈbrʒə/ Greek Αμβροσίη
986 Amelia /əˈmliə/
916 America /əˈmɛrkə/
516 Amherstia /æmˈhɜːrstiə/
367 Amicitia /ˌæmˈsɪʃiə/ Latin amīcitia Amicitian
871 Amneris
198 Ampella /æmˈpɛlə/ < Greek Αμπελος
29 Amphitrite /ˌæmfˈtrt/ Greek Αμφιτρίτη
980 Anacostia /ˌænəˈkɒstiə/ Anacostian
270 Anahita
824 Anastasia /ˌænəˈstʒə/ Anastasian
175 Andromache /ænˈdrɒmək/ Greek Ανδρομάχη
965 Angelica /ænˈɛlkə/
64 Angelina /ˌænˈlnə/
791 Ani /ˈɑːni/
265 Anna /ˈænə/
910 Anneliese /ˌænˈls/
817 Annika
129 Antigone /ænˈtɪɡn/ Greek Αντιγόνη
651 Antikleia /ˌæntˈklə/ Greek Αντίκλεια
90 Antiope /ænˈtp/ Greek Αντιόπη
272 Antonia /ænˈtniə/
358 Apollonia /ˌæpˈlniə/ Greek Απολλώνιος Apollonian
988 Appella /əˈpɛlə/
387 Aquitania /ˌækwɪˈtniə/
849 Ara /ˈɛərə/
841 Arabella
407 Arachne /əˈrækn/ Greek Αράχνη
973 Aralia /əˈrliə/
394 Arduina
737 Arequipa /ˌɑːrəˈkpə/
197 Arete /əˈrt/ Greek Αρήτη
95 Arethusa /ˌærˈθjuːzə/ Greek Αρέθουσα
469 Argentina /ˌɑːrnˈtnə/
43 Ariadne /ˌæriˈædn/ Greek Αριάδνη
793 Arizona /ˌærˈznə/
780 Armenia /ɑːrˈmniə/
514 Armida
774 Armor /ˈɑːrmər/
959 Arne /ˈɑːrn/ Greek Άρνη
404 Arsinoë /ɑːrˈsɪn/ Greek Αρσινόη
105 Artemis /ˈɑːrtms/ Greek Άρτεμις Artemisian /ˌɑːrtˈmzin/
214 Aschera /ˈæʃərə/
67 Asia /ˈʃə, ˈʒə/ Greek Ασία
962 Aslög
409 Aspasia /əˈspʒə/
958 Asplinda
246 Asporina
672 Astarte /əˈstɑːrt/
658 Asteria /əˈstriə/ Greek Αστερία
233 Asterope /əˈstɛrp/ Greek Αστερόπη
5 Astraea /əˈstrə/ Greek Αστραία Astraean
152 Atala
36 Atalante /ˌætəˈlænt/ Greek Αταλάντη
111 Ate /ˈt/ Greek Άτη
515 Athalia /ˌæθəˈlə/
230 Athamantis /ˌæθəˈmænts/
730 Athanasia /ˌæθəˈnʒə/
881 Athene /əˈθn/ Greek Αθηνά Athenian /əˈθnin/ or /ˌæθˈnn/
161 Athor /ˈæθɔːr/
810 Atossa
273 Atropos /ˈætrpəs/
254 Augusta /ɒˈɡʌstə/
700 Auravictrix /ˌɔːrəˈvɪktrks/
419 Aurelia /ɒˈrliə/
94 Aurora /ɒˈrrə/ Aurorean /ɒˈrrin/
63 Ausonia /ɒˈsniə/
136 Austria /ˈɔːstriə/

B[edit]

856 Backlunda
333 Badenia
770 Bali /ˈbɑːli/
324 Bamberga /bæmˈbɜːrɡə/[citation needed]
597 Bandusia /bænˈdjuːʒə/[citation needed]
298 Baptistina /ˌbæptsˈtnə/
234 Barbara /ˈbɑːrbərə/
945 Barcelona /ˌbɑːrsˈlnə/
819 Barnardiana
441 Bathilde
592 Bathseba /bætˈsbə/
172 Baucis /ˈbɔːss/ Baucidian /bɒˈsɪdin/
813 Baumeia
301 Bavaria /bəˈvɛəriə/
656 Beagle /ˈbɡəl/
83 Beatrix /ˈbətrks, ˈbətrks/
943 Begonia /bˈɡniə/
178 Belisana
695 Bella /ˈbɛlə/
28 Bellona /bˈlnə/ Latin Bellōna
734 Benda /ˈbɛndə/
976 Benjamina
863 Benkoela /bɛŋˈklə/
776 Berbericia
653 Berenike /ˌbɛrˈnk/
716 Berkeley /ˈbɜːrkl/
629 Bernardina /ˌbɜːrnərˈdnə/
422 Berolina /ˌbɛrˈlnə/[citation needed]
154 Bertha /ˈbɜːrθə/
420 Bertholda
937 Bethgea /ˈbɛtɡiə/
250 Bettina /bˈtnə/
218 Bianca /bˈæŋkə/
585 Bilkis /ˈbɪlks/
960 Birgit /ˈbɪrt/
998 Bodea /ˈbdiə/
371 Bohemia /bˈhmiə/
720 Bohlinia
712 Boliviana /bˌlɪviˈænə/
767 Bondia
361 Bononia /bˈnniə/
741 Botolphia
859 Bouzaréah
640 Brambilla
606 Brangäne
293 Brasilia /brəˈzɪliə/
786 Bredichina
761 Brendelia
450 Brigitta /brˈɡtə/[citation needed]
655 Briseïs /brˈss/ Greek Βρισηίς Briseidian /ˌbrsˈɪdin/
521 Brixia /ˈbrɪksiə/ Latin Brixia Brixian /ˈbrɪksin/
455 Bruchsalia
323 Brucia /ˈbrʃə/
290 Bruna
123 Brunhild /ˈbrʊnhɪlt/
901 Brunsia
908 Buda /ˈbdə/
338 Budrosa
384 Burdigala
374 Burgundia /bərˈɡʌndiə/ Burgundian
834 Burnhamia
199 Byblis /ˈbɪbls/ Greek Βυβλίς Byblian /ˈbɪblin/

C[edit]

297 Caecilia /sˈsɪliə/
952 Caia /ˈkə/
341 California /ˌkælˈfɔːrniə/
957 Camelia /kəˈmliə/
107 Camilla /kəˈmɪlə/
377 Campania /kæmˈpɑːniə/
740 Cantabia /kænˈtbiə/
479 Caprera /kəˈprɛrə/
491 Carina /kəˈrnə/
360 Carlova /kɑːrˈlvə/
558 Carmen /ˈkɑːrmn/
671 Carnegia /kɑːrˈnɡiə/
235 Carolina /ˌkærˈlnə/
505 Cava /ˈkɑːvə/
186 Celuta
513 Centesima /sɛnˈtɛsmə/
807 Ceraskia
1 Ceres /ˈsriz/ Latin Cerēs Cererian /sˈrɪrin/
313 Chaldaea /kælˈdə/
627 Charis /ˈkɑːrs/ Greek Χάρις Charitian /kəˈrɪsin/
543 Charlotte /ˈʃɑːrlɒt/
388 Charybdis /kəˈrɪbds/ Greek Χάρυβδις Charybdian /kəˈrɪbdin/
568 Cheruskia
334 Chicago /ʃˈkɔːɡ/ Chicagoan /ʃˈkɔːɡn/
623 Chimaera /kˈmrə/ Greek Χίμαιρα Chimaerian /kˈmɪrin/
402 Chloë /ˈkl/ Greek Χλόη
410 Chloris /ˈklrs/ Greek Χλώρις Chloridian /kləˈrɪdin/
938 Chlosinde
628 Christine /krˈstn/
202 Chryseïs /krˈss/ Greek Χρυσηίς Chryseidian /ˌkrsˈɪdin/
637 Chrysothemis /krˈsɒθms/ Greek Χρυσόθεμις
34 Circe /ˈsɜːrs/ Greek Κίρκη Circean /sərˈsn/
642 Clara /ˈklɑːrə/ or /ˈklærə/
302 Clarissa /kləˈrɪsə/
311 Claudia /ˈklɔːdiə/
252 Clementina /ˌklɛmnˈtnə/
935 Clivia /ˈklviə/
661 Cloelia /ˈklliə/ Latin Cloelia Cloelian
282 Clorinde /kləˈrɪnd/[citation needed]
237 Coelestina /sˈlɛstnə/
972 Cohnia /ˈkniə/
327 Columbia /kəˈlʌmbiə/
489 Comacina /ˌkɒməˈnə/
58 Concordia /kəŋˈkɔːrdiə/
315 Constantia /kɒnˈstæniə/
815 Coppelia /kˈpliə/
504 Cora /ˈkrə/
365 Corduba /ˈkɔːrdəbə/
425 Cornelia /kɔːrˈnliə/
915 Cosette /kɒˈzɛt/
644 Cosima /ˈkɒzmə/[citation needed]
486 Cremona /krˈmnə/
660 Crescentia /krˈsɛniə/
589 Croatia /krˈʃiə/
763 Cupido /kjᵿˈpd/ Latin Cupīdo Cupidinian /ˌkjuːpˈdɪnin/
403 Cyane /ˈsən/ Greek Κυανή Cyanean /sˈnin/
65 Cybele /ˈsɪbl/ Greek Κυβέλη Cybelean /ˌsɪbˈln/[citation needed]
133 Cyrene /sˈrn/ Greek Κυρήνη Cyrenian, Cyrenean /sˈrnin/, /ˌsrˈnn/

D[edit]

61 Danaë /ˈdæn/ Greek Δανάη
41 Daphne /ˈdæfn/ Greek Δάφνη Daphnean /ˈdæfnin/
511 Davida /dəˈvdə/ Davidian /dəˈvɪdin/
541 Deborah /ˈdɛbərə/
157 Dejanira /ˌdəˈnaɪərə/
184 Dejopeja /ˌdˈpə/[citation needed]
395 Delia /ˈdliə/ Greek Δήλιος Delian
560 Delila /dˈllə/
349 Dembowska /dɛmˈbskə/
667 Denise /dˈns/
666 Desdemona /ˌdɛzdˈmnə/
344 Desiderata /dˌsɪdˈrɑːtə, dˌsɪdˈrtə/
337 Devosa
78 Diana /dˈænə/ Latin Diāna
209 Dido /ˈdd/ Latin Dīdō, Greek Διδώ Didonian /dˈdnin/
99 Dike /ˈdk/ Greek Δίκη
106 Dione /dˈn/ Greek Διώνη Dionean[citation needed] /ˌdəˈnn/[citation needed]
423 Diotima /ˌdˈtmə/ Latin Diotīma, from Greek
382 Dodona /dˈdnə/
668 Dora /ˈdrə/
48 Doris /ˈdrs/ Greek Δωρίς Dorian /ˈdrin/
339 Dorothea /ˌdɒrəˈθə/
620 Drakonia /drəˈkniə/
263 Dresda /ˈdrɛzdə/
400 Ducrosa
564 Dudu /ˈdd/
571 Dulcinea /ˌdʌlsˈnə/
200 Dynamene /dˈnæmn/ Greek Δυναμένη

E[edit]

60 Echo /ˈɛk/ Greek Ηχώ Echoan[citation needed] /ɛˈkn/
413 Edburga
673 Edda /ˈɛdə/
742 Edisona /ˌɛdˈsnə/ Edisonian /ˌɛdˈsnin/
517 Edith /ˈdθ/
445 Edna /ˈɛdnə/
340 Eduarda /ɛdˈwɑːrdə/
13 Egeria /ˈriə/ Latin Ēgeria Egerian
442 Eichsfeldia /ksˈfɛldiə/
694 Ekard
858 El Djezaïr
130 Elektra /ˈlɛktrə/ Greek Ηλέκτρα
354 Eleonora /ˌɛliəˈnɔːrə/
567 Eleutheria /ˌɛljᵿˈθriə/
618 Elfriede
956 Elisa /ˈlzə/
412 Elisabetha /ˌlzəˈbθə/ Elisabethan /ˌlzəˈbθn/
435 Ella /ˈɛlə/
616 Elly /ˈɛli/
59 Elpis /ˈɛlps/ Greek Ελπίς Elpidian /ɛlˈpɪdin/
182 Elsa /ˈɛlzə/
277 Elvira /ɛlˈvaɪərə/
576 Emanuela
481 Emita
283 Emma /ˈɛmə/
342 Endymion /ɛnˈdɪmiən/ Greek Ενδυμίων
221 Eos /ˈɒs/ Greek Ηώς
802 Epyaxa
62 Erato /ˈrt/ Greek Ερᾱτώ
894 Erda /ˈɛrdə/
718 Erida
163 Erigone /ˈrɪɡn/ Greek Ηριγόνη
636 Erika /ˈrkə, ˈɛrkə/
462 Eriphyla /ˌɛrˈflə/ Greek Εριφύλη
705 Erminia
406 Erna
698 Ernestina /ˌɛrnˈstnə/
433 Eros /ˈrɒs/ Greek Έρως Erotian /ˈrʃin/
889 Erynia
622 Esther /ˈɛstər/
331 Etheridgea
181 Eucharis /ˈjuːkərs/ Greek Εύχαρις
217 Eudora /jᵿˈdrə/ Greek Ευδώρη
45 Eugenia /juːˈniə/ Greek Ευγένεια, Ευγενία
743 Eugenisis /juːˈɛnss/
247 Eukrate /juːˈkrt/[citation needed] Greek Ευκράτη
495 Eulalia /juːˈlliə/ Greek Ευλαλία
185 Eunike /ˈjuːnk/ Greek Ευνίκη
15 Eunomia /jᵿˈnmiə/ Greek Ευνομία
630 Euphemia /juːˈfmiə/ Greek Ευφημία
31 Euphrosyne /jᵿˈfrɒzn/ Greek Ευφροσύνη
52 Europa /jᵿˈrpə/ Greek Ευρώπη
527 Euryanthe /ˌjuːriˈænθ/
75 Eurydike /jᵿˈrɪdk/ Greek Ευρυδίκη
195 Eurykleia /ˌjuːrˈklə/ Greek Ευρύκλεια
79 Eurynome /jᵿˈrɪnm/ Greek Ευρυνόμη
27 Euterpe /juːˈtɜːrp/ Greek Ευτέρπη Euterpean /jᵿˈtɜːrpin/
164 Eva /ˈvə/
503 Evelyn /ˈɛvln/

F[edit]

751 Faïna /ˈfnə/
408 Fama /ˈfæmə/[citation needed]
821 Fanny /ˈfæni/
866 Fatme /ˈfætm/
294 Felicia /fˈlʃə/
109 Felicitas /fˈlɪstəs/[citation needed]
72 Feronia /fˈrniə/[citation needed]
524 Fidelio /fˈdli/
37 Fides /ˈfdz/
380 Fiducia /fˈdjuːʃiə/
795 Fini
8 Flora /ˈflrə/ Latin Flōra Florian /ˈflrin/
321 Florentina /ˌflɒrənˈtnə/
19 Fortuna /fɔːrˈtjuːnə/
982 Franklina
862 Franzia /ˈfræntsiə/
520 Franziska /frænˈtsɪskə/
309 Fraternitas /frəˈtɜːrntəs/[citation needed]
678 Fredegundis
76 Freia /ˈfrə/
722 Frieda /ˈfrdə/
538 Friederike
77 Frigga /ˈfrɪɡə/
709 Fringilla /frnˈɪlə/
854 Frostia
609 Fulvia /ˈfʊlviə/

G[edit]

355 Gabriella /ˌɡæbrˈɛlə/
74 Galatea /ˌɡæləˈtə/ Greek Γαλατεία
427 Galene /ɡəˈln/ Greek Γαλήνη
697 Galilea /ˌɡælˈlə/
148 Gallia /ˈɡæliə/
180 Garumna /ɡəˈrʌmnə/
951 Gaspra /ˈɡæsprə/
764 Gedania
680 Genoveva
485 Genua /ˈɛnə/
376 Geometria /ˌˈmɛtriə/
359 Georgia /ˈɔːriə/
300 Geraldina /ˌɛrəlˈdnə/
122 Gerda /ˈɡɜːrdə/
663 Gerlinde
241 Germania /ərˈmniə/
686 Gersuind
710 Gertrud /ˈɡɛrtrt/
613 Ginevra
352 Gisela
492 Gismonda
857 Glasenappia
288 Glauke /ˈɡlɔːk/ Greek Γλαύκη
316 Goberta
305 Gordonia /ɡɔːrˈdniə/
681 Gorgo /ˈɡɔːrɡ/ Greek Γοργώ
424 Gratia /ˈɡrʃə/
984 Gretia
493 Griseldis
496 Gryphia
328 Gudrun /ˈɡʊdrn/
799 Gudula
891 Gunhild
983 Gunila
657 Gunlöd
961 Gunnie
777 Gutemberga /ˌɡtənˈbɜːrɡə/
806 Gyldenia
444 Gyptis /ˈɪpts/

H[edit]

682 Hagar /ˈhæɡər/
368 Haidea
518 Halawe /həˈlɑːwi/
449 Hamburga
452 Hamiltonia /ˌhæməlˈtniə/
723 Hammonia
480 Hansa /ˈhɑːnzə/
724 Hapag
578 Happelia
40 Harmonia /hɑːrˈmniə/
736 Harvard /ˈhɑːrvərd/
362 Havnia
6 Hebe /ˈhb/ Greek ‘Ήβη Hebean
108 Hecuba /ˈhɛkjᵿbə/
207 Hedda /ˈhɛdə/
476 Hedwig /ˈhɛdwɡ/
325 Heidelberga /ˌhdəlˈbɜːrɡə/[citation needed]
100 Hekate /ˈhɛkət/ Greek ‘Εκάτη
624 Hektor /ˈhɛktɔːr/ Greek ‘Έκτωρ
949 Hel /hɛl/
699 Hela
101 Helena /ˈhɛlənə/ Greek ‘Ελένη
522 Helga /ˈhɛlɡə/
895 Helio /ˈhli/[citation needed] [citation needed], < Greek ‘Έλειος
967 Helionape
801 Helwerthia
225 Henrietta /ˌhɛnrˈɛtə/
826 Henrika
103 Hera /ˈhrə/ or /ˈhɛrə/ Greek ‘Ήρα
880 Herba
532 Herculina /ˌhɜːrkjᵿˈlnə/
458 Hercynia /hərˈsniə/[citation needed] [citation needed], < Greek ‘Έρκυνα
923 Herluga
346 Hermentaria
685 Hermia /ˈhɜːrmiə/
121 Hermione /hərˈmn/ Greek ‘Ερμιόνη
546 Herodias /həˈrdiəs/
206 Hersilia /hərˈsɪliə/
135 Hertha /ˈhɜːrθə/
69 Hesperia /hɛsˈpriə/ Greek ‘Εσπερία
46 Hestia /ˈhɛstiə/ Greek ‘Εστία
944 Hidalgo /hˈdælɡ/
996 Hilaritas /hˈlærtəs/[citation needed]
153 Hilda /ˈhɪldə/
684 Hildburg
898 Hildegard /ˈhɪldəɡɑːrd/
928 Hildrun
426 Hippo /ˈhɪp/ Greek ‘Υππώ
692 Hippodamia /ˌhɪpdəˈmə/ Greek ‘Υπποδάμεια
706 Hirundo
804 Hispania /hˈspæniə/
788 Hohensteina
872 Holda
378 Holmia /ˈhɔːlmiə/
236 Honoria /ɒˈnriə/
932 Hooveria
805 Hormuthia
260 Huberta /hjuːˈbɜːrtə/[citation needed]
379 Huenna
434 Hungaria /həŋˈɡɛəriə/
430 Hybris /ˈhbrs/ Greek ‘Ύβρις
10 Hygiea /hˈə/ Greek ‘Υγίεια
238 Hypatia /hˈpʃə/
587 Hypsipyle /hpˈsɪpli/ Greek ‘Υψιπύλη

I[edit]

98 Ianthe /ˈænθ/ Greek Ιάνθη
286 Iclea
243 Ida /ˈdə/ Greek Ίδη
963 Iduberga
176 Iduna
385 Ilmatar /ˈɪlmətɑːr/ [check]
249 Ilse /ˈɪlzə/
919 Ilsebill
979 Ilsewa
926 Imhilde
389 Industria /nˈdʌstriə/
391 Ingeborg /ˈɪŋəbɔːrɡ/
561 Ingwelde
848 Inna
173 Ino /ˈn/ Greek Ινώ
704 Interamnia /ˌɪntəˈræmniə/ Latin Interamna, -ium Interamnian
85 Io /ˈ/ Greek Ιώ Ionian /ˈnin/
509 Iolanda
112 Iphigenia /ˌɪfˈnə/ Greek Ιφιγένεια
794 Irenaea /ˌaɪərˈnə/
14 Irene /ˈrn/
7 Iris /ˈaɪərs/ Greek Ίρις Iridian /ˈrɪdiən/
177 Irma /ˈɜːrmə/
591 Irmgard
773 Irmintraud
210 Isabella /ˌɪzəˈbɛlə/
364 Isara
939 Isberga
42 Isis /ˈss/ Greek Ίσις Isidian /ˈsɪdiən/
190 Ismene /ɪzˈmn/ Greek Ισμήνη
211 Isolda /ˈzɔːldə/
183 Istria /ˈstrə/
477 Italia /ˈtæliə/
918 Itha
497 Iva /ˈvə/

J[edit]

383 Janina
526 Jena /ˈjnə/
607 Jenny
549 Jessonda
544 Jetta
726 Joëlla /ˈɛlə/
127 Johanna /ˈænə, -ˈhæ-/
899 Jokaste /ˈkæst/ < joˈkaste Greek Ιοκάστη
836 Jole /ˈl/ < ˈjole Greek Ιόλη
649 Josefa /ˈsfə/
303 Josephina /ˌzˈfnə/
921 Jovita
652 Jubilatrix /ˌbˈltrks/
948 Jucunda
664 Judith /ˈdθ/
139 Juewa /ˈwɑː/ (Mandarin: [ʐuêixuǎ])
89 Julia /ˈliə/
816 Juliana
3 Juno /ˈn/   Junonian
269 Justitia /əˈstɪʃə/
605 Juvisia

K[edit]

22 Kalliope /kəˈlp/ Greek Καλλιόπη
204 Kallisto /kəˈlɪst/ Greek Καλλιστώ
53 Kalypso /kəˈlɪps/ Greek Καλυψώ
818 Kapteynia
832 Karin /ˈkɑːrn/
781 Kartvelia /kɑːrtˈvliə/
114 Kassandra /kəˈsændrə/ Greek Κασσάνδρα
646 Kastalia /kæsˈtliə/ Greek Κασταλία
320 Katharina /ˌkætəˈrnə/
842 Kerstin
470 Kilia
216 Kleopatra /ˌklˈpætrə/ Greek Κλεοπάτρα
84 Klio /ˈkl/ or /ˈkl/ Greek Κλειώ
97 Klotho /ˈklθ/ Greek Κλωθώ
583 Klotilde /klˈtɪldə/
104 Klymene /ˈklɪmən/ Greek Κλυμένη
179 Klytaemnestra /ˌkltmˈnɛstrə/ Greek Κλυταιμνήστρα
73 Klytia /ˈkltiə/ Greek Κλυτία
191 Kolga /ˈkɔːlɡə/
940 Kordula
158 Koronis /kˈrns/ Greek Κορωνίς
867 Kovacia
548 Kressida /ˈkrɛsdə/
800 Kressmannia
488 Kreusa /krˈjuːsə/ Greek Κρέουσα
242 Kriemhild /ˈkrmhɪlt/
553 Kundry
936 Kunigunde
669 Kypria /ˈkɪpriə/[citation needed]
570 Kythera /kˈθrə/

L[edit]

336 Lacadiera
120 Lachesis /ˈlækəss/ Greek Λάχεσις
208 Lacrimosa /ˌlækrˈmzə/
39 Laetitia /ləˈtʃə/
822 Lalage /ˈlælə/
187 Lamberta
248 Lameia /ˈlmə/ Greek Λάμια
393 Lampetia /læmˈpʃə/ Greek Λαμπετίη
683 Lanzia
507 Laodica /lˈɒdkə/ Greek Λαοδίκη
639 Latona /ləˈtnə/
467 Laura /ˈlɔːrə/
162 Laurentia /lɔːˈrɛniə/
38 Leda /ˈldə/ Greek Λήδα
691 Lehigh /ˈlh/
789 Lena /ˈlnə/
969 Leocadia
319 Leona /lˈnə/
728 Leonisis
696 Leonora /ˌlˈnɔːrə/
844 Leontina
893 Leopoldina
68 Leto /ˈlt/ Greek Λητώ
35 Leukothea /ljuːˈkɒθiə/ Greek Λευκοθέα
954 Li /ˈl/
771 Libera /ˈlɪbərə/
125 Liberatrix /ˌlɪbəˈrtrks/[citation needed]
264 Libussa
356 Liguria /lˈɡriə/
213 Lilaea /lˈlə/
756 Lilliana
468 Lina /ˈlnə/
828 Lindemannia
974 Lioba
846 Lipperta
414 Liriope /lˈrp/
463 Lola /ˈllə/
117 Lomia
165 Loreley /ˈlɔːrəl/
429 Lotis /ˈlts/ Greek Λωτίς
868 Lova
222 Lucia /ˈljuːʃə/
146 Lucina /ljuːˈsnə/
281 Lucretia /ljuːˈkrʃə/
675 Ludmilla /lᵿdˈmɪlə/
292 Ludovica /ˌldˈvkə/
599 Luisa /lˈzə/
141 Lumen /ˈljuːmən/
775 Lumière /ˌljuːmiˈɛr/
809 Lundia /ˈlʌndiə/
713 Luscinia /ljuːˈsɪniə/[citation needed]
21 Lutetia /ljuːˈtʃə/
110 Lydia /ˈlɪdiə/
917 Lyka /ˈlkə/[citation needed]
897 Lysistrata /ˌlɪsˈstrɑːtə/ or /lˈsɪstrətə/

M[edit]

510 Mabella
318 Magdalena /ˌmæɡdəˈlnə/
66 Maja /ˈmə/[citation needed] Greek Μαία
754 Malabar /ˈmæləbɑːr/
749 Malzovia
758 Mancunia /mænˈkjuːniə/
739 Mandeville /ˈmændvɪl/
870 Manto /ˈmænt/ Greek Μαντώ
565 Marbachia
310 Margarita /ˌmɑːrɡəˈrtə/
735 Marghanna /mɑːrɡˈhænə/
170 Maria /məˈrə/
602 Marianna /ˌmæriˈɑːnə/
506 Marion /ˈmæriən/
912 Maritima /ˌmærˈtmə/
746 Marlu
711 Marmulla
205 Martha /ˈmɑːrθə/
981 Martina /mɑːrˈtnə/
20 Massalia /məˈsæliə/
760 Massinga
454 Mathesis /ˈmæθss/ or /məˈθss/
253 Mathilde /məˈtɪldə/
883 Matterania
765 Mattiaca
745 Mauritia /mɔːˈrʃə/
348 May /m/
991 McDonalda
873 Mechthild
212 Medea /mˈdə/ Greek Μήδεια
149 Medusa /mˈdjuːsə/ Greek Μέδουσα
464 Megaira /mˈrə/ Greek Μέγαιρα
688 Melanie /ˈmɛləni/
56 Melete /ˈmɛlt/ Greek Μελέτη
137 Meliboea /ˌmɛlˈbə/ Greek Μελίβοια
676 Melitta /mˈlɪtə/
869 Mellena
18 Melpomene /mɛlˈpɒmn/ Greek Μελπομένη
373 Melusina
188 Menippe /mˈnɪp/ Greek Μενίππη
536 Merapi /məˈræpi/
808 Merxia /ˈmɜːrksiə/
545 Messalina /ˌmɛsəˈlnə/
792 Metcalfia
9 Metis /ˈmts/ Greek Μήτις
878 Mildred /ˈmɪldrd/
93 Minerva /mˈnɜːrvə/
594 Mireille /mˈr/
102 Miriam /ˈmɪriəm/
569 Misa
57 Mnemosyne /nˈmɒsn/ Greek Μνημοσύνη
733 Mocia
370 Modestia /mˈdɛstiə/
766 Moguntia
638 Moira /ˈmɔɪərə/ Greek Μοίρα
428 Monachia
833 Monica /ˈmɒnkə/
535 Montague /ˈmɒntəɡjuː/
797 Montana /mɒnˈtænə/
782 Montefiore /ˌmɒntˈfjɔːri/
947 Monterosa
787 Moskva /mɒskˈvɑː/
993 Moultona
941 Murray /ˈmʌr/
600 Musa
966 Muschi
381 Myrrha /ˈmɪrə/ Greek Μύρρα

N[edit]

845 Naëma /ˈnmə/
559 Nanon
853 Nansenia
111 Naome
534 Nassovia
448 Natalie /ˈnætəl/
811 Nauheima
192 Nausikaa /nɔːˈsɪkə/ Greek Ναυσικάα
903 Nealley
51 Nemausa /nˈmɔːzə/
128 Nemesis /ˈnɛmss/ Greek Νέμεσις
289 Nenetta
431 Nephele /ˈnɛfəl/ Greek Νεφέλη
287 Nephthys /ˈnɛfθs/
601 Nerthus /ˈnɜːrθəs/
659 Nestor /ˈnɛstr/ Greek Νέστωρ
855 Newcombia
662 Newtonia /njuːˈtniə/
843 Nicolaia /ˌnkˈlə/
307 Nike /ˈnk/ Greek Νίκη
779 Nina /ˈnnə/
357 Ninina
71 Niobe /ˈnb/ Greek Νιόβη'
727 Nipponia
703 Noëmi /ˈnəm/
473 Nolli
783 Nora /ˈnɔːrə/
555 Norma /ˈnɔːrmə/
626 Notburga
150 Nuwa
875 Nymphe /ˈnɪmf/ Greek Νύμφη
44 Nysa /ˈnsə/

O[edit]

224 Oceana /ˌʃˈænə/
475 Ocllo /ˈɒkj/
598 Octavia /ɒkˈtviə/
215 Oenone /ˈnn/ Greek Οινώνη
439 Ohio /ˈh/
304 Olga /ˈɔːlɡə/
835 Olivia /ˈlɪviə/
582 Olympia /ˈlɪmpiə/ Greek Όλυμπος
171 Ophelia /ˈfliə/
255 Oppavia
701 Oriola
350 Ornamenta
551 Ortrud
750 Oskar /ˈɒskər/
343 Ostara
913 Otila
670 Ottegebe
994 Otthild
401 Ottilia

P[edit]

363 Padua /ˈpædjuːə/ Paduan
953 Painleva
415 Palatia /pəˈlʃə/ Palatian /pəˈlʃin/
49 Pales /ˈplz/
914 Palisana
2 Pallas /ˈpæləs/ Greek Πάλλας Palladian /pəˈldin/
372 Palma /ˈpɑːlmə/
539 Pamina
55 Pandora /pænˈdrə/ Greek Πανδώρα
70 Panopaea /ˌpænˈpə/[citation needed]
471 Papagena
347 Pariana
11 Parthenope /pɑːrˈθɛnp/ Greek Παρθενόπη Parthenopian, Parthenopean /ˌpɑːrθˈnpin/, /ˌpɑːrθnəˈpn/
888 Parysatis
451 Patientia /pʃiˈɛnə/
436 Patricia /pəˈtrɪʃə/ Patrician /pəˈtrɪʃin/
617 Patroclus /pəˈtrkləs/ Greek Πάτροκλος Patroclean /ˌpætrəˈkln/
278 Paulina /pɔːˈlnə/ Paulinian /pɔːˈlɪnin/
537 Pauly /ˈpɔːli/ Paulian[citation needed] /ˈpɔːlin/
679 Pax /ˈpæks/
118 Peitho /ˈpθ/ Greek Πειθώ
201 Penelope /pˈnɛlp/ Greek Πηνελόπη Penelopean /ˌpɛnləˈpn/
271 Penthesilea /ˌpɛnθsˈlə/ Greek Πενθεσίλεια
554 Peraga
399 Persephone /pərˈsɛfn/ Greek Περσεφόνη
975 Perseverantia
482 Petrina
830 Petropolitana
968 Petunia /pˈtjuːniə/
174 Phaedra /ˈfdrə/ Greek Φαίδρα
322 Phaeo /ˈf/
296 Phaëtusa /ˌfəˈtjuːsə/
274 Philagoria /ˌfɪləˈɡriə/[citation needed]
280 Philia /ˈfɪliə/
977 Philippa /fˈlɪpə/
631 Philippina /fɪˈlɪpnə/
196 Philomela /ˌfɪlˈmlə/ Greek Φιλομήλα
227 Philosophia /ˌfɪlˈsɒfiə/
25 Phocaea /fˈsə/
443 Photographica /ˌftˈɡræfkə/
189 Phthia /ˈθə/ Greek Φθία
556 Phyllis /ˈfɪls/
614 Pia /ˈpə/
1000 Piazzia
803 Picka
784 Pickeringia
312 Pierretta /ˌpɛˈrɛtə/[citation needed]
648 Pippa /ˈpɪpə/
484 Pittsburghia /pɪtsˈbɜːrɡiə/ Pittsburghian /pɪtsˈbɜːrɡin/
946 Poësia /pˈɛziə/[citation needed]
142 Polana
33 Polyhymnia /ˌpɒlˈhɪmniə/
595 Polyxena /pɒˈlɪksnə/ Greek Πολυξένη
308 Polyxo /pɒˈlɪks/ Greek Πολυξώ
32 Pomona /pˈmnə/
203 Pompeja /pɒmˈpə/[citation needed] Pompejan
757 Portlandia /pɔːrtˈlændiə/
547 Praxedis /ˈpræksds/[citation needed]
790 Pretoria /prˈtɔːriə/ Pretorian
529 Preziosa
884 Priamus /ˈprəməs/[citation needed] Greek Πρίαμος
970 Primula /ˈprɪmjᵿlə/
508 Princetonia /prɪnsˈtniə/
997 Priska /ˈprɪskə/
902 Probitas /ˈprbtəs/[citation needed]
194 Prokne /ˈprɒkn/ Greek Πρόκνη
26 Proserpina /prˈsɜːrpnə/
147 Protogeneia /ˌprtˈnə/ Greek Πρωτογένεια
474 Prudentia /prˈdɛnə/
261 Prymno /ˈprɪmn/ Greek Πρυμνώ
16 Psyche /ˈsk/ Greek Ψυχή Psychean /sˈkn/
762 Pulcova
632 Pyrrha /ˈpɪrə/ Greek Πύρρα
432 Pythia /ˈpɪθiə/ Greek Πυθία Pythian /ˈpɪθin/

Q[edit]

755 Quintilla /kwɪnˈtɪlə/

R[edit]

674 Rachele /rəˈkɛli/
708 Raphaela /ˌræfˈɛlə/ Raphaelian /ˌræfˈɛlin/
927 Ratisbona
572 Rebekka /rəˈbɛkə/
573 Recha /ˈrɛkə/
285 Regina /rˈnə/
574 Reginhild
575 Renate
906 Repsolda
528 Rezia /ˈrɛtsiə/
577 Rhea /ˈrə/ Greek Ρέα Rhean /ˈrn/
907 Rhoda /ˈrdə/ Greek Ρόδη Rhodian /ˈrdin/
437 Rhodia /rˈdə/ Greek Ρόδεια
166 Rhodope /ˈrɒdp/ Greek Ροδόπη
879 Ricarda /rˈkɑːrdə/ Ricardian /rˈkɑːrdin/
335 Roberta /rˈbɜːrtə/ Robertian /rəˈbɜːrtin/
904 Rockefellia /ˌrɒkˈfɛliə/ Rockefellian
920 Rogeria Rogerian
472 Roma /ˈrmə/ Latin Rōma Roman
942 Romilda
223 Rosa /ˈrzə/
314 Rosalia /rˈzliə/[citation needed]
900 Rosalinde /ˈrɒzəlnd/
540 Rosamunde /ˈrɒzəmənd/[citation needed]
985 Rosina /rˈznə/
615 Roswitha /rɒzˈvtə/
874 Rotraut
317 Roxane /rɒkˈsæn/
353 Ruperto-Carola
232 Russia /ˈrʌʃə/
798 Ruth /ˈrθ/

S[edit]

665 Sabine /ˈsbn/ Latin Sabīnus Sabinian /səˈbɪnin/
562 Salome /səˈlm/
275 Sapientia /ˌsæpiˈɛniə/
80 Sappho /ˈsæf/ Greek Σαπφώ
533 Sara /ˈsærə/
796 Sarita /səˈrtə/[citation needed]
461 Saskia /ˈsæskiə/
460 Scania /ˈskniə/ Scanian
643 Scheherezade /ʃəˌhɛrˈzɑːd/
596 Scheila /ˈʃlə/
922 Schlutia
837 Schwarzschilda
989 Schwassmannia
876 Scott /skɒt/ Scottian[citation needed] /ˈskʃin/
155 Scylla /ˈsɪlə/ Greek Σκύλλη
892 Seeligeria
580 Selene /səˈln/ Greek Σελήνη Selenian /səˈlnin/
500 Selinur
86 Semele /ˈsɛml/ Greek Σεμέλη
584 Semiramis /səˈmɪrəms/ Greek Σεμίραμις
550 Senta /ˈsɛntə/
483 Seppina
838 Seraphina /ˌsɛrəˈfnə/
168 Sibylla /sˈbɪlə/ Greek Σιβύλλη Sibyllian /sˈbɪlin/
579 Sidonia /sɪˈdniə/ Sidonian
386 Siegena /sˈɡɛnə/ Siegenian /sˈɡɛnin/
552 Sigelinde
459 Signe /ˈsɪɡn/
502 Sigune
257 Silesia /sˈlʃiə/ or /sˈlʃə/ Silesian /sˈlʃin/ or /sˈlʃin/
748 Simeïsa
332 Siri /ˈsri/
116 Sirona /sˈrnə/[citation needed]
823 Sisigambis
244 Sita /ˈstə/
140 Siwa /ˈsvə/
251 Sophia /sˈfə/ Sophian
134 Sophrosyne /sˈfrɒzn/ Greek Σωφροσύνη
731 Sorga
896 Sphinx /ˈsfɪŋks/ Greek Σφίγξ Sphinxian /ˈsfɪŋksin/
831 Stateira
707 Steina
220 Stephania /stəˈfniə/ Greek Στεφανία Stephanian
566 Stereoskopia /ˌstɛriˈskpiə/
995 Sternberga
768 Struveana
964 Subamara /ˌsbəˈmɑːrə/[citation needed] (stress is correct)
417 Suevia /ˈswviə/ Latin Suēvus Suevian
752 Sulamitis
563 Suleika /sˈlkə/
542 Susanna /sˈzænə/
933 Susi /ˈszi/
329 Svea
992 Swasey /ˈswz/
882 Swetlana /svɛtˈlɑːnə/
519 Sylvania /slˈvniə/ Sylvanian
87 Sylvia /ˈsɪlviə/ Sylvian

T[edit]

721 Tabora
326 Tamara /ˈtæmərə/
772 Tanete
825 Tanina
769 Tatjana /ˌtɑːtˈɑːnə/
581 Tauntonia /tɔːnˈtniə/
512 Taurinensis /ˌtɔːrˈnɛnss/
814 Tauris /ˈtɔːrs/
453 Tea
604 Tekmessa /tɛkˈmɛsə/ Greek Τέκμησσα
345 Tercidina
478 Tergeste /tərˈɛst/ Tergestian /tərˈɛstin/
81 Terpsichore /tərˈpsɪkr/ Greek Τερψιχόρα Terpsichorean /ˌtɜːrpskəˈrn/
23 Thalia /θəˈlə/ Greek Θάλεια Thalian /θəˈln/ or /ˈθlin/
586 Thekla /ˈθɛklə/
24 Themis /ˈθmɪs/ Greek Θέμις Themistian /θˈmɪstin/
778 Theobalda
440 Theodora /ˌθˈdɔːrə/
295 Theresia
17 Thetis /ˈθts/ or /ˈθɛts/ Greek Θέτις Thetian /ˈθʃin/
405 Thia /ˈθə/ Greek Θεία Thian /ˈθn/
88 Thisbe /ˈθɪzb/ Greek Θίσβη
299 Thora /ˈθrə/
279 Thule /ˈθjuːl/ Greek Θούλη Thulean /θjuːˈlən/
934 Thüringia /θˈrɪniə/ Thüringian
219 Thusnelda
115 Thyra /ˈθaɪərə/[citation needed]
753 Tiflis /ˈtɪfls/
603 Timandra /tˈmændrə/ Greek Τιμάνδρα
687 Tinette
267 Tirza /ˈtɜːrzə/
466 Tisiphone /tˈsɪfn/ Greek Τεισιφόνη
593 Titania /tˈtniə/
732 Tjilaki /ˈlɑːki/
498 Tokio /ˈtki/
138 Tolosa /tˈlzə/ Latin Tolōsa Tolosan /tˈlzn/
590 Tomyris /tˈmaɪərs/
924 Toni /ˈtni/
715 Transvaalia /trænzˈvɑːliə/ Transvaalian
619 Triberga
530 Turandot /ˈtrəndɒt/
258 Tyche /ˈtk/ Greek Τύχη Tychean[citation needed] /tˈkn/

U[edit]

909 Ulla
885 Ulrike
714 Ulula /ˈʌljuːlə/
160 Una /ˈjuːnə/
92 Undina /ənˈdnə/
306 Unitas /juːˈntəs/
905 Universitas /ˌjuːnˈvɜːrstəs/[citation needed]
30 Urania /jᵿˈrniə/ Greek Ουρανίη Uranian
167 Urda /ˈɜːrdə/[citation needed]
501 Urhixidur
860 Ursina /ərˈsnə/ Ursinian /ərˈsɪnin/
375 Ursula /ˈɜːrsjᵿlə/
634 Ute /ˈjuːt/

V[edit]

131 Vala /ˈvɑːlə/
839 Valborg
262 Valda
447 Valentine /ˈvælntn/ Valentinian /ˌvælnˈtɪnin/
611 Valeria /vəˈlriə/ Valerian
610 Valeska
240 Vanadis /ˈvænəds/
416 Vaticana /ˌvætˈknə/
126 Velleda
487 Venetia /vˈnʃə/ Venetian /vˈnʃin/
499 Venusia /vˈnjuːʃə/
245 Vera /ˈvrə/
490 Veritas /ˈvɛrtəs/[citation needed]
612 Veronika /vəˈrɒnkə/
4 Vesta /ˈvɛstə/ Latin Vesta Vestian /ˈvɛstin/
144 Vibilia
12 Victoria /vɪkˈtriə/ Victorian /vɪkˈtɔːrin/
397 Vienna /vˈɛnə/
366 Vincentina /ˌvɪnsnˈtnə/ Vincentinian /ˌvɪnsnˈtɪnin/
231 Vindobona
759 Vinifera /vˈnɪfərə/
557 Violetta
50 Virginia /vərˈɪniə/ Virginian
494 Virtus /ˈvɜːrtəs/[citation needed]
635 Vundtia /ˈvʊntiə/

W[edit]

877 Walküre /ˈvælkri/ Walkürean /vælˈkɪrin/
987 Wallia
256 Walpurga /wɔːlˈpɜːrɡə/
890 Waltraut /ˈvɑːltrt/
886 Washingtonia /ˌwɒʃiŋˈtniə/ Washingtonian
729 Watsonia /wɒtˈsniə/ Watsonian
621 Werdandi /vɛrˈdændi/
226 Weringia
930 Westphalia /wɛstˈfliə/ Westphalian
931 Whittemora
392 Wilhelmina /ˌwɪləˈmnə/ Wilhelminian /ˌwɪləˈmɪnin/
747 Winchester /ˈwɪnɛstər/ Winchestrian /wnˈɛstrin/
717 Wisibada
852 Wladilena /ˌvlædˈlnə/
827 Wolfiana
690 Wratislavia /ˌvrɑːtˈslɑːviə/

X[edit]

411 Xanthe /ˈzænθ/ Greek Ξάνθη Xanthian /ˈzænθin/
156 Xanthippe /zænˈtɪp, zænˈθɪp/ Greek Ξανθίππη
625 Xenia /ˈzniə/

Y[edit]

990 Yerkes /ˈjɜːrks/
351 Yrsa

Z[edit]

999 Zachia
421 Zähringia
851 Zeissia /ˈzsiə/ Zeissian /ˈzsin/
169 Zelia
633 Zelima
654 Zelinda
840 Zenobia /zˈnbiə/
693 Zerbinetta
531 Zerlina
438 Zeuxo /ˈzjuːks/ Greek Ζευξώ Zeuxian[citation needed]
689 Zita /ˈztə/
865 Zubaida /zˈbdə/[citation needed]
785 Zwetana

See also[edit]