Protected areas of Slovakia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Protected areas of Slovakia are areas that need protection because of their environmental, historical or cultural value to the nation. Protected areas in Slovakia are managed by institutions and organizations governed by the Ministry of the Environment.

Types of protected areas:

 • National Park (Slovak: Národný park; abbr. NP)
 • Protected Landscape Area (Chránená krajinná oblasť; CHKO)
 • National Nature Reserve (Národná prírodná rezervácia; NPR)
 • Nature Reserve (Prírodná rezervácia; PR)
 • National Nature Monument (Národná prírodná pamiatka; NPP)
 • Nature Monument (Prírodná pamiatka; PP)
 • Protected Site (Chránený areál; CHA)
 • Protected Landscape Element (Chránený krajinný prvok; CHKP)
 • Protected Bird Area (Chránené vtáčie územie; CHVÚ)
 • Protected Tree (Chránený strom; CHS)

National Parks[edit]

Protected Landscape Areas[edit]

Other[edit]

For the list of National Nature Reserves, Nature Reserves, National Nature Monuments, Nature Monuments, and Protected Sites, see the State Inventory of Specially Protected Parts of Nature and Landscape

For the list of Protected Trees, see enviroportal.sk (Slovak).

National Nature Reserves[edit]

History[edit]

Between the years 1994 – 2006 the following Protected Sites were cancelled:[1]

 • CHA Červený rak
 • CHA Hradná zeleň
 • CHA Koliba
 • CHA Mirovského záhrada
 • CHA Nemocničný park
 • CHA Vešeléniho záhrada
 • CHA Vodárenská zeleň
 • CHA Záhrada na Búdkovej
 • CHA Zeleň pri vodárni

The CHKO Malé Karpaty was reduced with the Sitina part no longer protected. In the same time-frame a new Protected Landscape Area was created, the Dunajské luhy Protected Landscape Area.

References[edit]

External links[edit]