Public holidays in the Republic of Artsakh

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The following is a list of public holidays in the Republic of Artsakh:[1]

Date[2] English name Local name Remarks
31 December – 1 January New Year's Day
6 January Christmas Armenian: Սուրբ ծնունդ
28 January Homeland Defender's Day
20 February Artsakh Revival Day Armenian: Արցախի վերածննդի օր
8 March International Women's Day Armenian: Կանանց միջազգային օր
7 April Motherhood and Beauty Day Armenian: Մայրության և գեղեցկության օր
24 April Armenian Genocide Remembrance Day Armenian: Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր
1 May Worker's Solidarity Day Armenian: Աշխատանքի օր
9 May Victory, Armed Forces & Shushi Liberation Day Armenian: Հաղթանակի, զինված ուժերի և Շուշիի ազատագրման օր
28 May First Armenian Republic Day Armenian: Հանրապետության օր
1 June Children's Day Armenian: Երեխաների համաշխարհային օր
29 June Fallen Soldiers' and Missing in Action Memorial Day
2 September Day of the Artsakh Republic
7 December Armenian Earthquake Memorial Day
10 December Independence Referendum and Constitution Day

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ http://president.nkr.am/en/nkr/holidays/
  2. ^ "Nagorno Karabakh Republic – Country Overview". Nkrusa.org. Retrieved 6 May 2012.