Reinhold Olesch

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Reinhold Olesch (born September 24, 1910 in Kattowitz (Upper Silesia), died June 23, 1990 in Cologne) was a linguist, Slavic studies Professor of University of Vienna. He researched the Slavonic dialects of Upper Silesia, which he recognized as his mother tongue.[1] He published several works about them, including: "Die slawischen Dialekte Oberschlesiens" (Slavonic dialects of Upper Silesia) and "Beiträge zur oberschlesischen Dialektforschung – Die Mundart der Kobylorze".

References[edit]

  1. ^ Joanna Rostropowicz: Śląski był jego językiem ojczystym [Reinhold Olesch, 1910-1990] in: Śląsk bogaty różnorodnością - kultur, narodów i wyznań. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin (ed. Krzysztof Kluczniok, Tomasz Zając), Urząd Gm. i M. Czerwionka-Leszczyny, Poland, Dom Współpracy Pol.-Niem., Czerwionka-Leszczyny 2004, ISBN 83-920458-5-8