Ren-ai District

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Coordinates: 25°07′13″N 121°44′35″E / 25.120341°N 121.743179°E / 25.120341; 121.743179

Ren-ai

仁愛區
Rubber Duck view from footbridge nearby Zhong 1st Road 20131227a.jpg
Official logo of Ren-ai
基隆市仁愛區公所
Ren-ai District Office, Keelung City
Ren-ai District in Keelung City
Ren-ai District in Keelung City
LocationKeelung, Taiwan
Urban villages29[1]
Government
 • Leader (區長)Lin Wen-chen (林文琛)
Area
 • Total4.2335 km2 (1.6346 sq mi)
Population
 (April 2016)[2]
 • Total45,504
 • Density11,000/km2 (28,000/sq mi)
Time zoneUTC+8 (National Standard Time)
Postal code
200
Websitewww.klra.gov.tw (in Chinese)

Ren-ai[3][4] District (alternately Renai[3]; Ren'ai[5][6]) (Chinese: 仁愛; pinyin: Rén'ài Qū; Pe̍h-ōe-jī: Jîn-ài-khu) is a district of the city of Keelung, Taiwan. It is the smallest district of Keelung City.[4]

Administrative divisions[edit]

The district administers 29 urban villages:[7][8][9][10][11]

 • Linquan/Lincyuan (林泉里), Huagang (花崗里), Hongqiao/Hongciao (虹橋里), Shuijin/Shueijin (水錦里), Zhiren/Jhihren (智仁里), Heming (和明里), Zhongyong/Jhongyong (忠勇里), Yutian (玉田里), Rende (仁德里), Boai/Bo-ai/Bo'ai (博愛里), Furen (福仁里), Chengren (誠仁里), Jiren (吉仁里), Yuren (育仁里), Yingren (英仁里), Longmen (龍門里), Dehou (德厚里), Qushui/Cyushuei (曲水里), Chongwen/Chongwun (崇文里), Wenan/Wen'an/Wun-an (文安里), Zhaolian/Jhaolian (兆連里), Shiqiu/Shihciou (獅球里), Shuyuan (書院里), Zhaodong/Jhaodong (朝棟里), Mingde (明德里), Tongfeng/Tongfong (同風里), Wenchang/Wunchang (文昌里), Xindian/Sindian (新店里) and Guanghua (光華里) Village.

Tourist attractions[edit]

Transportation[edit]

The district is accessible from Keelung Station and Sankeng Station of the Taiwan Railways.

Notable natives[edit]

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ a b 轄區介紹 (in Chinese). Retrieved 28 September 2019. 土地面積:4.2335 公里 里數:29里 鄰數:536鄰 戶數:19,309戶 人口數:45,372人 人口密度:11,806(人/ km2) 社區:25個 國中:2所 國小:5所
 2. ^ 人口統計. www.klcg.gov.tw (in Chinese). Archived from the original on 29 May 2016. Retrieved 6 June 2016. 區域別 村里數 鄰數 戶數 男 女 合計{...} 仁愛區 29 536 19332 22457 23047 45504
 3. ^ a b "Ren-ai District Office, Keelung City". Ren-ai District Office, Keelung City. In a photograph on the page, the words over the entrance of the district office building read, "Renai District Office Keelung City"
 4. ^ a b "Geography". Keelung City is divided into seven districts, which are {...}Ren-ai District,{...}Ren-ai District is the smallest one.{...}Ren-ai District{...}
 5. ^ "Ren'ai District".
 6. ^ 臺灣地區鄉鎮市區級以上行政區域名稱中英對照表 (PDF). Online Translation System of Geographic Name, Ministry of Interior. 16 June 2011. Archived from the original (PDF) on 25 March 2012.
 7. ^ 基隆市地名清單. 基隆市政府地政處. Retrieved 26 July 2019. 597 林泉里 Linquan Village Lincyuan Village Linquan Village 村里名 暖暖區 598 花崗里 Huagang Village Huagang Village Huagang Village 村里名 仁愛區 599 虹橋里 Hongqiao Village Hongciao Village Hongqiao Village 村里名 仁愛區 600 水錦里 Shuijin Village Shueijin Village Shuijin Village 村里名 仁愛區 601 智仁里 Zhiren Village Jhihren Village Zhiren Village 村里名 仁愛區 602 和明里 Heming Village Heming Village Heming Village 村里名 仁愛區 603 忠勇里 Zhongyong Village Jhongyong Village Zhongyong Village 村里名 仁愛區 604 玉田里 Yutian Village Yutian Village Yutian Village 村里名 仁愛區 605 仁德里 Rende Village Rende Village Rende Village 村里名 仁愛區 606 博愛里 Bo'ai Village Bo-ai Village Bo'ai Village 村里名 仁愛區 607 福仁里 Furen Village Furen Village Furen Village 村里名 仁愛區 608 誠仁里 Chengren Village Chengren Village Chengren Village 村里名 仁愛區 609 吉仁里 Jiren Village Jiren Village Jiren Village 村里名 仁愛區 610 育仁里 Yuren Village Yuren Village Yuren Village 村里名 仁愛區 611 英仁里 Yingren Village Yingren Village Yingren Village 村里名 仁愛區 612 龍門里 Longmen Village Longmen Village Longmen Village 村里名 仁愛區 613 德厚里 Dehou Village Dehou Village Dehou Village 村里名 仁愛區 614 曲水里 Qushuei Village Cyushuei Village Qushuei Village 村里名 仁愛區 615 崇文里 Chongwen Village Chongwun Village Chongwen Village 村里名 仁愛區 616 文安里 Wen'an Village Wun-an Village Wen'an Village 村里名 仁愛區 617 兆連里 Zhaolian Village Jhaolian Village Zhaolian Village 村里名 仁愛區 618 獅球里 Shiqiu Village Shihciou Village Shiqiu Village 村里名 仁愛區 619 書院里 Shuyuan Village Shuyuan Village Shuyuan Village 村里名 仁愛區 620 朝棟里 Zhaodong Village Jhaodong Village Zhaodong Village 村里名 仁愛區 621 明德里 Mingde Village Mingde Village Mingde Village 村里名 仁愛區 622 同風里 Tongfeng Village Tongfong Village Tongfeng Village 村里名 仁愛區 623 文昌里 Wenchang Village Wunchang Village Wenchang Village 村里名 仁愛區 624 新店里 Xindian Village Sindian Village Xindian Village 村里名 仁愛區 625 光華里 Guanghua Village Guanghua Village Guanghua Village 村里名 仁愛區
 8. ^ 仁愛區第21屆里長 (PDF). Ren-ai District Office, Keelung City. Retrieved 26 July 2019. 里別{...}林泉{...}花崗{...}虹橋{...}水錦{...}智仁{...}和明{...}忠勇{...}玉田{...}仁德{...}博愛{...}福仁{...}誠仁{...}吉仁{...}育仁{...}英仁{...}龍門{...}德厚{...}曲水{...}崇文{...}文安{...}兆連{...}獅球{...}書院{...}朝棟{...}光華{...}明德{...}同風{...}文昌{...}新店
 9. ^ 107年地方公職人員選舉 (in Chinese). Central Election Commission. Retrieved 26 July 2019. 林泉里 花崗里 虹橋里 水錦里 智仁里 和明里 忠勇里 玉田里 仁德里 博愛里 福仁里 誠仁里 吉仁里 育仁里 英仁里 龍門里 德厚里 曲水里 崇文里 文安里 兆連里 獅球里 書院里 朝棟里 明德里 同風里 文昌里 新店里 光華里
 10. ^ "2018 Local Elections". Central Election Commission. Retrieved 26 July 2019. Linquan Vil. Huagang Vil. Hongqiao Vil. Shuijin Vil. Zhiren Vil. Heming Vil. Zhongyong Vil. Yutian Vil. Rende Vil. Boai Vil. Furen Vil. Chengren Vil. Jiren Vil. Yuren Vil. Yingren Vil. Longmen Vil. Dehou Vil. Qushui Vil. Chongwen Vil. Wenan Vil. Zhaolian Vil. Shiqiu Vil. Shuyuan Vil. Zhaodong Vil. Mingde Vil. Tongfeng Vil. Wenchang Vil. Xindian Vil. Guanghua Vil.
 11. ^ https://www.cec.gov.tw/pc/en/TV/nm10017000400000000.html
 12. ^ http://www.klra.gov.tw/english/Sightseeing%20Spots.htm