List of roads in Iceland

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Roads in Iceland)
Jump to: navigation, search

This article lists numbered roads in Iceland.[1] [2]

Road types[edit]

National roads[edit]

Roads belonging to the national highway system are maintained by the Icelandic Road Administration. They are categorized into the following types:

  • Primary Road (S) - all roads belonging to the so-called Grid Icelandic transport.
    • Primary highland road
  • Secondary road (T) - are the roads that connect institutions and tengivegi, and are generally over 10 km in length.roads
  • Local access (H) - Roads to individual farms and regional connections that do not qualify tengivega (district roads with four-digit numbers are not listed here).
  • Highland (L) - ways that can not be considered for any of the above standards, as well as all mountain roads.

Other roads[edit]

F roads are unpaved tracks that may only be driven in vehicles with four-wheel drive. Some include unbridged rivers that must be forded.[1]

List of roads[edit]

Roads with one-digit numbers[edit]

Number From/To Notes
1 Via Reykjavík, Borgarnes, Blönduós, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn, Vík, Hella, Selfoss and finally back to Reykjavík. Circular

Roads with two-digit numbers[edit]

Number Name From To Notes
22 Dalavegur Básaskersbryggja, Vestmannaeyjar harbour Vestmannaeyjar Airport
25 Þykkvabæjarvegur 1 at Hella 275 at Þykkvabær
26 Landvegur 1 near Hella Kvíslavegur Becomes F26 Mountain Road north of Þórisvatn
F26 Sprengisandsleið 26 near at Versalir 842 near Mýri/Bólstaður in Bárðardalur, North Iceland
30 Skeiða- og Hrunamannavegur 1 east of Selfoss 35 at Kjóastaðir
31 Skálholtsvegur 30 at Sandlækur 35 at Spóastaðir Via Laugarás and Skálholt
32 Þjórsárdalsvegur 30 at Sandlækur 26 near Sultartangalón
33 Gaulverjabæjarvegur 1 at Selfoss 34 near Stokkseyri
34 Eyrarbakkavegur 1 at Selfoss 38 north of Þorlákshöfn
35 Biskupstungnabraut 1 at Selfoss 732 near Eiðsstaðir Becomes F35 Mountain Road between Gullfoss and Eiðsstaðir
F35 Kjalvegur 35 by Gullfoss 1 at Langidalur
36 Þingvallavegur 1 at Mosfellsbær 35 at Öndverðarnes Via Þingvellir
37 Laugarvatnsvegur 35 at Svínavatn 35 near Geysir Via Laugarvatn
38 Þorlákshafnarvegur 1 at Hveragerði Þorlákshöfn
39 Þrengslavegur 1 between Reykjavík and Hveragerði 38 at Sléttahraun
40 Hafnarfjarðarvegur Reykjavík 41 at Hafnarfjörður
41 Reykjanesbraut 450 at Reykjavík Leifur Eiríksson Air Terminal at Keflavík International Airport Via Keflavík. To a large part built like a motorway.
42 Krýsuvíkurvegur 41 at Vellir 38 at Sléttahraun
43 Grindavíkurvegur 41 near Vogar 427 at Grindavík
44 Hafnavegur 41 at Njarðvíkur 425 at Hafnir
45 Garðskagavegur 41 at Keflavik 44 at Hafnir Via Garður and Sandgerði
46 41 at Njarðvíkur 41 west of Keflavík Former 41 through Keflavík.
47 Hvalfjarðarvegur 1 at Saurbær 1 at Hagamelur Former 1 around Hvalfjörður.
48 Kjósarskarðsvegur 47 near Háls 36 west of Þingvellir
49 Nesbraut 1 at Gufuneskirkjugarður Seltjarnarnes Via Reykjavík.
50 Borgarfjarðarbraut 1 near Grjóteyri 1 at Haugar
51 Akrafjallsvegur 1 at Hagamelur 1 at Innri-Hólmur Via Akranes
52 Uxahryggjavegur 53 at Hvítarvellir 36 at Þingvellir
53 1 near Eskiholt 50 near Hvanneyri
54 Snæfellsnesvegur 1 near Borg á Mýrum 60 near Álfheimar Snæfellsnesvegur, via Fróðárheiði - Ólafsvík - Grundarfjörður
55 Heydalsvegur 54 at Tröð 57 at Bíldhóll
56 Vatnaleið 54 at Vegamót 57 near Berserkjahraun
57 60 at Stóriskógur 54 east of Ólafsvík
58 Stykkishólmsvegur 57 near Gríshóll Stykkishólmur
59 Laxárdalsvegur 60 south of Búðardalur 61 near Borðeyri
60 Vestfjarðavegur 1 at Dalsmynni 61 west of Ísafjörður
61 Djúpvegur 1 south of Melar 630 at Bolungarvík Via Ísafjörður
62 Barðastrandarvegur 60 at Smiðjunes 63 at Geirseyri
63 Bíldudalsvegur 60 near Ísufell 62 at Geirseyri
64 Flateyrarvegur 60 at Veðrara-Ytri Flateyri
65 Súgandafjarðarvegur 60 at Botnsheiði Suðureyri
F66 Kollafjarðarheiði 60 near Klettur 61 at Laugaból F66 Mountain Road throughout entire length.
67 Hólmavíkurvegur 61 near Hólmavík Höfðatún street, Hólmavík
68 Innstrandavegur 1 in Hrútafjörður 61 near Hólmavík
69 60 near Litla Holt 61 at Fjarðarhorn
72 Hvammstangavegur 1 near Stóri-Ós 711 at Hvammstangi
74 Skagastrandarvegur 1 east of Blönduós 745 at Skagaströnd
75 Sauðárkróksbraut 1 at Varmahlíð 76 near Narfastaðir Via Sauðárkrókur
76 Siglufjarðarvegur 1 east of Vellir 793 at Siglufjörður
77 Hofsósbraut 76 near Hofsós 76 near Hofsós Goes through the village of Hofsós where it changes to a street in the village and then back to road 77
82 Ólafsfjarðarvegur 1 north-west of Akureyri 76 at Nýrækt Via Dalvík and Ólafsfjörður. Goes through Múlagöng tunnel.
83 Grenivíkurvegur 1 north of Garðsvík Grenivík
85 Norðausturvegur 1 near Kross 1 at Axlir Via Húsavík
87 Kísilvegur 1 at Reykjahlíð 85 at Laxamýri
F88 Öskjuleið 1 at Hrossaborgarlind 910 near Víkursandur F88 Mountain pass throughout entire length.
91 Hafnarvegur í Bakkafirði 85 south-west of Bakki Bakkafjörður
92 Norðfjarðarvegur 1 at Egilsstaðir Neskaupstaður Via Reyðarfjörður and Eskifjörður
93 Seyðisfjarðarvegur 94 at Egilsstaðir 951 at Seyðisfjörður
94 Borgarfjarðarvegur 92 at Egilsstaðir 946/947 at Borgarfjörður
96 Suðurfjarðavegur 1 Breiðdalsvík 92 near Búðareyri Via Búðir
97 Breiðdalsvíkurvegur 1 near Breiðdalsvík 96 near Breiðdalsvík Goes through the village of Breiðdalsvík
98 Djúpavogsvegur 1 near Djúpivogur Djúpivogur Harbour
99 Hafnarvegur 1 near Ártún Höfn

Roads with three-digit numbers[edit]

The first number (2 to 9) indicates the region of Iceland where the road is located.[1]

Number Name From To Notes
201 Vallavegur 1 near Núpar 1 near Kálfafell
202 Prestbakkavegur 1 next to Breiðbalakvísl Mörtunga 1
203 Geirlandsvegur 1 at Kirkjubæjarklaustur Geirland
204 Meðallandsvegur 1 close to Kirkjubæjarklaustur 1 next to Kúðafljót
205 Klausturvegur 1 next to Kirkjubæjarklaustur Kirkjubæjarklaustur 2 The main street in the village of Kirkjubæjarklaustur
206 Holtsvegur 1 next to Ytri-Dalbær Hunkubakkar Becomes F206 at Hunkubakkar
F206 Lakavegur Hunkubakkar Car park at Laki
F207 Lakagígavegur Car park at Laki F206 east of Blágil Forms a circular route along with F206 around Laki craters
208 Skaftártunguvegur 1 next to Eldvatn Búland Becomes F208 at Búland
F208 Fjallabaksleið nyrðri Búland 26 at Sigalda Turns back into 208 when passing F224 close to Landmannalaugar
209 Hrífunesvegur 1 close to Laufskálavarða 208 next to Tungufljót
210 Ljótarstaðavegur 208 close to Grafarkirkja Snæbýli Becomes F210 at Snæbýli
F210 Fjallabaksleið syðri Snæbýli 264 close to Keldur
211 Álftaversvegur 1 next to Skálm river Þykkvabæjarklaustur
212 Hryggjavegur Þykkvabæjarklaustur 211 close to Holt 2
214 Kerlingardalsvegur 1 at Höfðabrekka Þakgil
215 Reynishverfisvegur 1 north of Reynisfjall Reynisfjara carpark
216 Þórisholtsvegur 215 close to Reyniskirkja Þórisholt
218 Dyrhólavegur 1 across from Litli Hvammur Dyrhólaey light house
219 Péturseyjarvegur 1 west of Klifandi river 1 close to Sólheimavöllur
221 Sólheimajökulsvegur 1 east of Jökulsá á Sólheimasandi Sólheimajökull
222 Mýrdalsjökulsvegur 1 at Ytri Sólheimar Mýrdalsjökull
F224 Landmannalaugavegur 208 at Sólvangur Landmannalaugar
F223 Eldgjárvegur F208 next to Stangakvísl Eldgjá
F225 Landmannaleið 26 across from Búrfell 208 next to Frostastaðavatn
F228 Veiðivatnaleið 26 north of Krókslón Veiðivatnaskáli
F229 Jökulheimaleið F228 south east of Þórisvatn Jökulheimar
F232 Öldufellsleið 209 close to Hrífunes F210 close to Hólmsá river
F233 Álftavatnskrókur F208 north west of Hólaskjól F210 next to Hólmsá river
F235 Langisjór F208 east of Skuggafjöll Langisjór
239 Eldfellsvegur Skansinn Car park north east of Eldfell
240 Stórhöfðavegur Hamarsvegur/Höfðavegur Stórhöfði
242 Raufarfellsvegur 1 at Kaldaklifsá 1 at Svaðbæli
243 Leirnavegur 1 at Svaðbælisá 1 at Steinar
245 Hverfisvegur 1 at Holt 1 at Írá
246 Skálavegur 1 west of Holtsá 1 east of Hvammur
247 Sandhólmavegur 1 at Hvammur 1 at Heimaland
248 Merkurvegur 249 at Litli Dímon Stóra Mörk 2
249 Þórsmerkurvegur 1 south of Seljalandsfoss Jökultungur Becomes F249 at Jökultungur
F249 Þórsmerkurvegur Jökultungur Básar carpark
250 Dímonarvegur Intersection between 1 and 251 261 next to Múlakot
251 Hólmabæjavegur Intersection between 1 and 250 253 next to Búðarhóll 2
252 Landeyjavegur 253 at Gunnarshólmi 1 next to Þverá
253 Bakkavegur 1 at Spjaralækur 254 north of Landeyjahöfn
254 Landeyjahafnarvegur 1 on Markarfljótsaurar Landeyjahöfn
255 Akureyjarvegur 1 next to Hemla 2 252 south west of Akurey
261 Fljótshlíðarvegur 1 at Hvolsvöllur Fljótsdalur Becomes F261 at Fljótsdalur
F261 Emstruleið Fljótsdalur F210 south west of Hvanngil
262 Vallarvegur 261 east of Hvolsvöllur Árgilsstaðir 2
264 Rangárvallavegur 1 north west of Eystri Rangá 1 east of Hella
266 Oddavegur 1 next to Varða Sólvellir
267 Selalækjarvegur 1 next to Varmidalur Selalækur 4
268 Þingskálavegur 264 west of Gunnarsholt 26 at Gamli Merkihvoll
271 Árbæjarvegur 1 next to Ægissíða 3 26 close to Kaldakinn
272 Bjallavegur 271 south west from Austvaðsholt 26 next to Þúfa
273 Bugavegur 1 next to Efri-Rauðalækur Kastalabrekka
275 Ásvegur 1 at Vegamót Sandhólaferja
281 Sumarliðabæjavegur 1 south from Sléttaland 26 close to Þjóðólfshagi 3
282 Ásmundarstaðavegur 1 east from Áshóll Ásmundarstaðir 1
284 Heiðarvegur 1 north from Húsar 286 north of Rafholt
286 Hagabraut 26 next to Lýtingur 26 next to Pulutjörn
288 Kálfholtsvegur 1 next to Einbúi 1 at Lónsheiði
302 Urriðafossvegur 1 north of Urriðafoss 305 at Þjórsárver
303 Ölvisholtsvegur 1 at Kjartansstaðir Brúnastaðir 2
304 Oddgeirshólavegur 1 at Heiðargerði Oddgeirshólar 1
305 Villingaholtsvegur 1 at Heiðargerði 33 south of Vestri-Hellur
308 Hamarsvegur 33 at Gaulverjabær 305 south of Þjórsárver
309 Kolsholtsvegur 305 west of Vatnsendi Kolholtshellir
310 Votmúlavegur 34 close to Hraunprýði 33 east of Smjördalir
311 Önundarholtsvegur 33 north of Austur-Meðalholt 305 close to Orrustudalur
312 Vorsabæjarvegur í Flóa 33 west of Seljatunga 308 next to Syðri-Völlur
314 Holtsvegur 33 next to Klængssel Stokkseyri
316 Kaldaðarnesvegur 34 close to Stóra Sandvík Kaldaðarnes
318 Langholtsvegur 1 across from Tún Langholt 2
321 Skeiðháholtsvegur 30 across from Langamýri Skeiðháholt
322 Ólafsvallavegur 30 across from Blesastaðir Ólafsvallakirkja
324 Vorsabæjarvegur 30 at Húsatóftir 31 south of Ósabakki
325 Gnúpverjavegur 32 next to Kálfá 32 next to Þverá
326 Hælsvegur 325 next to Eystra Geldingaholt Steinsholt
327 Stangarvegur 32 close to Búrfellsvirkjun Stöng Ends next to Stöng, ruins og an old Icelandic longhouse
328 Stóra-Núpsvegur 32 next to Minni Núpur 325 next to Mön
329 Mástunguvegur 325 close to Ás Laxárdalur
332 Háafossvegur 32 southwest of Sultartangi Háifoss Ends at Háifoss, second tallest waterfall in Iceland
333 Haukadalsvegur 35 next to Geysir Haukadalskirkja Turns into F333 at Haukadalskirkja
F333 Haukadalsvegur Haukadalskirkja F338 south of Sandvatn
334 Gullfossvegur 35 close to Gullfoss Car park at Gullfoss Waterfall
F335 Hagavatnsvegur 35 next to Sandá Hut close to Hagavatn
336 Skálpanesvegur 35 on Bláfellsháls Hut next to Langjökull glacier
337 Hlöðuvallavegur 37 north of Laugarvatn Miðdalur Turns into F337 at Miðdalur
F337 Hlöðuvallavegur Miðdalur F338 next to Þórólfsfell
F338 Skjaldbreiðarvegur 35 5 km north of Gullfoss 550 next to Brunnavatn
340 Auðsholtsvegur 30 next to Stóra Laxá Auðsholt
341 Langholtsvegur 340 next to Holtabyggð Flúðir
343 Álfsstétt 34 across from Stekkjarvað Eyrarbakki
344 Hrunavegur 30 at Flúðir 30 at Kirkjuskarð
345 Kaldbaksvegur 344 at Hruni Kaldbakur
F347 Kerlingarfjallavegur 35 south of Svartárbotnar Huts in Kerlingarfjöll
349 Tungufellsvegur 30 next to Hlíð Tungufell
350 Grafningsvegur neðri 35 across from Þrastalundur 360 west of Ljósifoss
351 Búrfellsvegur 36 at Ásgarður 35 close to Klausturhólar
353 Kiðjabergsvegur 35 across from Hallkelshólar Kiðjaberg
354 Sólheimavegur 35 at Borg í Grímsnesi 35 next to Flatholt Goes past Sólheimar
355 Reykjavegur 35 at Vegatunga 37 north of Efri-Reykir
356 Tjarnarvegur 35 close to Vatnsleysa 355 next to Hádegissteinar
358 Einholtsvegur Drumboddstaðavegur 359 at Stóra-Smáholt
359 Bræðratunguvegur 30 at Flúðir 35 east of Fell
360 Grafningsvegur efri 36 south of Ljósifoss 36 west of Þingvallavatn
361 Vallavegur 36 next to Þingvellir National park service center 36 on the east side of Þingvallavatn
362 Efrivallavegur 361 Þingvellir church
363 Valhallarvegur 361 next to Silfra Valhöll parking
364 Eyjavegur 37 next to Eyjarland Austurey 1
365 Lyngdalsheiðarvegur 37 at Laugarvatn 36 next to Miðfell
366 Böðmóðsstaðavegur 37 across from Laugardalshólar Böðmóðsstaðir
367 Laugarvatnshellavegur 365 on Lyngdalsheiði Laugarvatnshellar
374 Hvammsvegur 1 west of Kögunarhóll 1 west of Kotströnd
375 Arnarbælisvegur 1 next to Sandhóll Ósgerði
376 Breiðamörk 1 in Hveragerði Reykjakot
378 Skíðaskálavegur 1 close to Hellisheiðarvirkjun 1 next to Hveradalir ski hut
379 Hafnarvegur Þorlákshöfn 38 on the outskirts of Þorlákshöfn Þorlákshöfn harbor
380 Hlíðarendavegur 39 west of Ytri Grímslækur Hlíðarendi
407 Bláfjallaleið 417 Suðurgil, Ármannsskáli
411 Arnarnesvegur On bridge across 40 Rjúpnavegur
413 Breiðholtsbraut Mjódd 1 at Rauðavatn
414 Flugvallarvegur Reykjavík 49 Reykjavík Airport
415 Álftanesvegur 40 416
416 Bessastaðavegur 415 Bessastaðir
417 Bláfjallavegur 1 next to Sandskeið 42
418 Bústaðavegur 40 49
420 Vatnsleysustrandarvegur Roundabout across from the road to Keilir 421
421 Vogavegur 41 Vogar
423 Miðnesheiðarvegur 45 429
424 Keflavíkurvegur 41 Njarðvík harbour
425 Nesvegur 44 43
426 Bláalónsvegur 43 425
427 Suðurstrandarvegur 43 38
428 Vigdísarvallavegur 42 427
429 Sandgerðisvegur 41 45
434 Skálafellsvegur 36 Skiing area at Skálafell
435 Nesjavallaleið 1 360
443 Reykjanesvitavegur 425 Reykjanesviti car park
450 41 at Laugarnes 1 at Mosfellsbær Proposed
453 Sundagarðar 41 Eimskip
454 Holtavegur 41 Holtabakki
458 Brautarholtsvegur 1 Brautarholt 11
460 Eyrarfjallsvegur 47 47
461 Meðalfellsvegur 47 48
470 Fjarðarbraut Ástorg Harbour area
501 Innra-Hólmsvegur 503 Innri-Hólmur
502 Svínadalsvegur 47 520
503 Innnesvegur 51 Akranes, Leynisbraut
504 Leirársveitarvegur 1 502
505 Melasveitarvegur 1 at Skorholt 1 at Belgsholt
506 Grundartangavegur 1 Harbour area, Grundartangi
507 Mófellsstaðavegur 50 520
508 Skorradalsvegur 50 Fitjar Turns into F508 at Fitjar
F508 Skorradalsvegur Fitjar 52
509 Akranesvegur 51 Akranes harbour
510 Hvítárvallavegur 1 50
511 Hvanneyrarvegur 50 Hvanneyri
512 Lundarreykjadalsvegur 50 52
513 Bæjarsveitarvegur 50 Laugarholt
514 Hvítárbakkavegur 513 Hvítárbakki 1
515 Flókadalsvegur 50 north of Varmilækur 50 at Litlikroppur
517 Reykdælavegur 50 519
518 Hálsasveitarvegur 50 550
519 Reykholtsdalsvegur 518 at Úlfsstaðir 523
520 Dragavegur 47 52
522 Þverárhlíðarvegur 52 close to Bakkakot 52 close to Kljáfoss
523 Hvítársíðuvegur 522 550
526 Stafholtsvegur 50 Svarfhóll
527 Varmalandsvegur 50 Varmalandsskóli
528 Norðurárdalsvegur 1 east of Bifröst 1 next to Krókur
530 Ferjubakkavegur 1 510
532 Rauðanesvegur 54 Rauðanes 1
533 Álftaneshreppsvegur 54 next to Langá 54 at Arnarstapi
534 Álftanesvegur 533 Álftanes
535 Grímsstaðavegur 54 Grímsstaðir
536 Stangarholtsvegur 54 Jarðlangsstaðir
537 Skíðsholtsvegur 54 Skíðsholt
539 Hítardalsvegur 54 Hítarvatn
540 Hraunhreppsvegur 54 533
550 Kaldadalsvegur 36 at Geitland near Húsafell
551 Langjökulsvegur 550 Langjökull glacier edge
552 Barnafossvegur 518 Barnafoss
553 Langavatnsvegur 1 Langavatn
555 Deildartunguvegur 50 Deildartunguhver
558 Berserkjahraunsvegur 54 near Grákúla 54 in Hraunsfjörður
567 Kolviðarnesvegur 54 Kolviðarnes
568 Skógarnesvegur 54 Syðra-Skógarnes
570 Jökulhálsleið 574 east of Ólafsvík 574 at the foot of Stapafell, near Arnarstapi Lies near the edge of Snæfellsjökull glacier
571 Ölkelduvegur 54 Ölkelda 2
572 Dritvíkurvegur 574 Djúpalón From the end of the road there is short walk to see Djúpalónssandur and Dritvík.
573 Rifshafnarvegur 574 Rifshöfn
574 Útnesvegur 54 near Hraunhöfn 54 close to Varmilækur
F575 Eysteinsdalsleið 570 574
576 Framsveitarvegur 54 Nýjabúð
577 Helgafellssveitarvegur 54 at Gríshólsá 54 in Berserkjahraun
578 Arnarvatnsvegur 523 704 Turns into F578 for part of the way and then back into 578.
F578 Arnarvatnsvegur Carpark at Stefánshellir Hut at Arnarvatn This highland road goes across Arnarvatnsheiði
579 Öndverðarnesvegur 574 Öndverðarnes
580 Hörðudalsvegur vestri 54 Bjarmaland
581 Hörðudalsvegur eystri 54 Seljaland
582 Hálsbæjavegur 60 54
585 Hlíðarvegur 60 at Fellsendi 60 north of Tunguá
586 Haukadalsvegur 60 Smyrlahóll Turns into F586 at Smyrlahóll
F586 Haukadalsskarðsvegur Smyrlahóll 1 in Hrútafjörður
587 Hjarðarholtsvegur 60 Hróðnýjarstaðir
588 Sámsstaðavegur 59 Sámsstaðir 1
589 Sælingsdalsvegur 60 Laugaskóli
590 Klofningsvegur 60 north of Ásgarður 60 at Skriðuland
593 Orrahólsvegur 590 Orrahóll
594 Staðarhólsvegur 590 Kjarlaksvellir
602 Garpsdalsvegur 60 Garpsdalskirkja
605 Geiradalsvegur 60 61
606 Karlseyjarvegur 607 Karlsey
607 Reykhólasveitarvegur 60 Árbær
608 Þorskafjarðarvegur 60 61
610 Brjánslækjarvegur 62 Brjánslækur, ferry pier Connects to the ferry Baldur that sails across Breiðafjörður to Stykkishólmur
611 Siglunesvegur 62 Hreggsstaðir
612 Örlygshafnarvegur 62 Bjargtangar
614 Rauðasandsvegur 612 Melanesvegur
615 Kollsvíkurvegur 612 Láginúpur
617 Tálknafjarðarvegur 63 Stóri-Laugardalur
619 Ketildalavegur 63 at Bíldudalur Selárdalur
620 Flugvallarvegur Bíldudal 63 Bíldudalur airport
621 Dynjandavegur 60 Dynjandi carpark
622 Svalvogavegur 60 at Þingeyri Lokinhamrar
623 Flugvallarvegur Dýrafirði 622 Þingeyri Airport
624 Ingjaldssandsvegur 60 Sæból 2
625 Valþjófsdalsvegur 60 Kirkjuból
627 Önundarfjarðarvegur 60 north of Mosvellir 1 60 north of Veðrará-Ytri
628 Hjarðardalsvegur 60 Hjarðardalur
629 Syðradalsvegur 61 in Bolungarvík Hanhóll
630 Skálavíkurvegur Bolungarvík, Stigahlíð Skálavík
631 Flugvallarvegur Ísafirði 61 Ísafjörður Airport
632 Laugardalsvegur 61 Laugaból
633 Mjóafjarðarvegur 61 at Vatnsfjörður 61 at Kleifar
634 Reykjanesvegur 61 Reykjanesskóli
635 Snæfjallastrandarvegur 61 Unaðsdalskirkja
636 Hafnarvegur Ísafirði 61 at a roundabout in Ísafjörður Sindragata
637 Seljalandsdalsvegur Ísafjörður Ski hut in Ísafjörður ski area
638 Laugalandsvegur 635 Laugaland
639 Skutulsfjarðarvegur 61 at Hauganes 61 across from Ísafjörður Airport
640 Borðeyrarvegur 68 Borðeyri
641 Krossárdalsvegur 68 Einfætingsgil
643 Strandavegur 61 Bergistangi
645 Drangsnesvegur 643 at Bassastaðir 643 at Hvammur
646 Flugvallarvegur Gjögri 643 Gjögur Airport
649 Ófeigsfjarðarvegur 643 Eyri in Ingólfsjförður
F649 Ófeigsfjarðarvegur Eyri in Ingólfsjförður Hvalá river
690 Steinadalsvegur 60 68
701 Hrútatunguvegur 1 at Brú 1 at Staður
702 Heggstaðanesvegur 1 east of Eyjanes 1 south of Barð
703 Hálsabæjavegur 1 704
704 Miðfjarðarvegur 1 north of Melstaður

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b c Steindorsson, Steindor (2011). Iceland Road Guide (12th ed.). Reykjavik: Vegahandbokin. ISBN 978-9979-9992-2-5. 
  2. ^ The Icelandic Road and Coastal Administration http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Landid_nr/$file/Landi%C3%B0_nr.xlsx retrieved March 26. 2016