Rogala coat of arms

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Rogala
Rogala Coat of Arms
Battle cry:
Details
Alternative names Czabory, Celbarz
Earliest mention 1109
Towns
Families Armański, Bajewski, Bandorski, Bech, Bech, Bechowski, Becke, Bendorski, Bielanowski, Bieniecki, Bobola, Bolko, Bolszewski, Bolszowski, Bołoto, Borowski, Brodzyński, Brzeżański, Budlewski, Butkowski, Charbaszewski, Charmański, Charytonienko, Chinowski, Chormański, Chrzanowski, Chądzyński, Chynowski, Cielemęcki, Cieśliński, Czachorowski, Czambor, Czarnocki, Czartkowski, Dobrzyszewski, Drogosz, Duczymiński, Eumanow, Filcz, Fuliński, Głuchowski, Głuszyński, Górski, Grabowieński, Grunenberg, Harbaszewski, Hermanowski, Hermeus, Hirosz, Hodicki, Iwan, Iwanowski, Jarzecki, Jarzęcki, Jarzycki, Jeziorski, Jezierski, Jutowski, Jutrowski, Kaczorowski, Kałuski, Karniewski, Każniewski, Kaźniewski, Kiciński, Kiełpiński, Kiłdysz, Kobrzyński, Kocieński, Koczorowski, Kolbrzyński, Kolczyński, Koliczewski, Koliczkowski, Kolitowski, Kosieński, Kosiński, Kostecki, Kostkiewicz, Kościeński, Krasicki, Krasowski, Krassowski, Kulczyński, Kuliczkowski, Kummern, Kunstetter, Kurosz, Kurski, Kuwieczyński, Lapanowski, Lechwal, Lewald, Lewalt, Lewicki, Lewoniewicz, Lgocki, Lipski, Lissonicki, Lissoniski, Loga, Loka, Lork, Lubonicki, Lubonidzki, Luboniecki, Luk, Luka, Lunowski, Łapanowski, Łapinoski, Łapinowski, Łazowski, Łosicki, Łosiecki, Łuka, Łysomicki, Machciński, Machnacki, Marciewski, Marczewski, Marusiewski, Maruszewski, Młodzianowski, Nakonieczny, Niczgórski, Niwicki, Nowicki, Odrzywolski, Orczyński, Orecha, Orechwa, Orzechowski, Osikowski, Oskolski, Osmolski, Pałukowski, Parafianowicz, Parafinowicz, Paruszewski, Pikulski, Pilchowski, Pilkiewicz, Pilko, Popiełowski, Poruć, Poruszewski, Powalski, Powołkowski, Powołowski, Punikiewski, Rajkowski, Rasiński, Raszyński, Raykowski, Rembiewski, Remiszowski, Rębiewski, Ręczajski, Ręczayski, Ręczyński, Rogala, Rogalewicz, Rogalewski, Rogaliński, Rogalski, Rogieński, Rogiński, Rogowicz, Rokicki, Rosocki, Rozwadowski, Rudgierz, Ryński, Rzekiecki, Sanchocino, Sancugniewski, Sancugniowski, Seroczyński, Sidłowski, Sieciński, Sieczyński, Sierpiński, Skalski, Skałka, Skolski, Skomowski, Skromowski, Skulski, Słąkowski, Sobieszczański, Sobieściański, Sąchocki, Suchociński, Swaracki, Swarecki, Swarocki, Swierski, Szczygielski, Szwaracki, Szwaradzki, Targowski, Tatkiewicz, Tchorzewski, Tchórzewski, Trembiński, Trębiński, Trosiński, Troszyński, Trzylatkowski, Trzylątkowski, Turski, Tyrau, Uwieleński, Uwiliński, Wasilewski, Wencki, Wensło, Wentzki, Wessel, Węcki, Węgrzynowski, Wężeł, Wiśniewski, Witnikowicz, Wągrocki, Wągrodzki, Wybicki, Wydrażewski, Zaborowski, Zagorzycki, Zawadzki, Zembocki, Zębocki, Żarnowski, Żarnowski de Biberstein, Żernicki, Żyrnicki, Świerski, Świrski

Rogala is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

History[edit]

Stone relief of the Rogala armorial achievement in Komorní Lhotka, today Moravian-Silesian Region Czech republic, formerly Duchy of Cieszyn

Blazon[edit]

Notable bearers[edit]

Notable bearers of this coat of arms include:

See also[edit]

Related coat of arms[edit]

Sources[edit]