Sá Tổng

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Sá Tổng
Commune and village
Country  Vietnam
Province Điện Biên
District Mường Chà
Time zone Indochina Time (UTC+07:00)

Sá Tổng is a commune () and village of the Mường Chà District of Điện Biên Province, northwestern Vietnam.