SAFA Regional League

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
SAB Regional League
SAB Regional League logo.jpg
Country  South Africa
Confederation South African Football Association
Divisions 52
Number of teams 852
Website Official Site

The South African Breweries Regional League is the fourth tier of domestic youth football in the South African football pyramid. There are 832 clubs competing in the competition. Most teams are made up of players under the age of 19.[1]

Sub-Leagues[edit]

The competition is split into 52 streams.

Eastern Cape Province[edit]

 • Alfred Nzo
 • Amathole
 • Cacadu
 • Chris Hani
 • Nelson Mandela Bay
 • OR Tambo
 • Ukhahlamba

Free State Province[edit]

 • Fezile Fezile Dabi
 • Lejweleputswa
 • Motheo
 • Thabo Mofutsanyana
 • Xhariep

Gauteng Province[edit]

 • Ekurhuleni
 • Johannesburg
 • Metsweding
 • Sedibeng
 • Tshwane
 • West Rand

KwaZulu-Natal Province[edit]

 • Amajuba
 • Ethekwini
 • iLembe
 • Harry Gwala
 • Ugu
 • Umgungundlovu
 • Umkhanyakude
 • Umzinyathi
 • Uthukela
 • Uthungulu
 • Zululand

Limpopo Province[edit]

 • CapricornMopani safa sab
 • Sekhukhune
 • Vhembe
 • Waterberg

Mpumalanga Province[edit]

 • Ehlanzeni
 • Gert Sibande
 • Nkangala

Northern Cape Province[edit]

 • Frances Baard
 • Kgalagadi
 • Namakwa
 • Pixley-Ka-Seme
 • Siyanda

North-West Province[edit]

 • Bojanala
 • Bophirima
 • Central
 • safa dr. kenneth kaunda region

Western Cape Province[edit]

 • Boland
 • Cape Town
 • Central Karoo
 • Eden
 • Overberg
 • West Coast
 • mbekweni

References[edit]

 1. ^ "SAFA Leagues". SAFA.net.