Sar Tall

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Sar Tall, Sartol, Sar Tol, Sar-e Tal, Sar-e Tall, Sar-e Tol, Sar Tal or Sartal (Persian: سرتل‎) may refer to various places in Iran: