Shaolin Warrior

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Shaolin Warrior
Directed by Chia-Liang Liu
Starring Chia-Liang Liu
Chia Hui Liu
Release date
1984
Country Hong Kong China
Language Cantonese

Shaolin Warrior (Orig. Po jie da shi) is a 1984 kung fu film directed by Chia-Liang Liu. It is originally a Cantonese language film.

External links[edit]