Outlaws of the Marsh (TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Shui Hu Zhuan (1983 TV series))
Jump to: navigation, search
Outlaws of the Marsh
Outlawsofthemarsh.jpg
Also known as 'The Water Margin'
Genre Costume drama, martial arts
Written by Shi Nai'an (original story)
Directed by Chen Min
Liu Liu
Liu Ziyun
Starring Bao Guo'an
Zhu Yanping
Yu Shoujin
Dong Ziwu
Ding Rujun
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 40
Production
Location(s) China
Release
Original network Shandong TV
First shown in 1983
Outlaws of the Marsh
Traditional Chinese 水滸
Simplified Chinese 水浒

Outlaws of the Marsh[1] is a Chinese television series adapted from Shi Nai'an's classical novel Water Margin. It was first broadcast on Shandong TV in China in 1983, and was not completed until 1986. The series was one of the earliest television dramas with an ancient China setting to be produced in mainland China. It was divided into different parts, each focusing on the story line of a certain character. Widely regarded as a classic in mainland China, the series won a Golden Eagle Award.

Cast[edit]

Liangshan heroes[edit]

Others[edit]

 • Xu Xueli as Butcher Zheng
 • Song Hong as Jin Cuilian
 • Liang Zhao as Jin Cuilian's father
 • Liu Ziyun as Innkeeper
 • Chen Meicun as Granny Yu
 • Yu Yan as Old woman
 • Li Changqing as Prisoner
 • Wang Yougang as Abbot
 • Gao Ruping as Elder Zhizhen
 • Li Liang as Boy
 • Dai Tiansi as Squire Zhao
 • Li Dexiang as Blacksmith
 • Wei Wensheng as Squire Liu
 • Feng Chong as Housekeeper
 • Ma Yingchun as Zhang San
 • Li Zhenduo as Li Si
 • Mou Changling as Elder Zhiqing
 • Wang Yuyao as Guest
 • Yang Chunsheng as Caitou
 • Xing Hong as Lin Chong's wife
 • Chai Zhenduo as Instructor Zhang
 • Li Xiangzhi as Jin'er
 • Li Yanhua as Li Xiao'er
 • Lei Zhongqian as Gao Qiu
 • Huang Gang as Gao Yanei
 • Wu Yongli as Lu Qian
 • Sun Daming as Fu'an
 • Zhao Yong as Dong Chao
 • Ren Longhan as Xue Ba
 • Tian Zhiming as Instructor Hong
 • Wang Bing as Tavern owner
 • Liu Yu as Li Xiao'er's wife
 • Huang Mingduo as Prison camp official
 • Yuan Chuancai as Warden
 • Wang Bin as Wang Lun
 • Jiao Tiyi as Liang Shijie
 • Li Suyu as Liang Shijie's wife
 • Gao Ruping as Supervisor Xie
 • Mao Yucong as Housekeeper
 • Li Zhenfeng as Fat Yuhou
 • Shu Yaoxuan as Thin Yuhou
 • Sun Chuanxin as He Tao
 • Yu Yan as He Tao's wife
 • Xin Ren as He Qing
 • Wang Zhihai as Constable
 • Xu Xiaoyi as Governor
 • Tian Jiali as Magistrate
 • Wei Huili as Yan Poxi
 • Zhang Qian as Granny Wang
 • Wang Lingyun as Jiang the Door God's concubine
 • Kang Qunzhi as Inspector Zhang's wife
 • Shang Lihua as Yulan
 • Wang Yuxia as Inspector Zhang's daughter
 • Bao Shaohua as Liu Gao's wife
 • Xu Shaohua as Chen Xing
 • Zhu Deying as Li Gui's wife
 • Sun Zhimin as Li Kui's mother
 • Che Xiangqing as Yue Daniangzi
 • Wang Lü'e as Chai Jin's wife
 • Wang Junying as Gongsun Sheng's mother
 • Zhang Shuzhen as Squire Liu's wife
 • Mou Xia as Pan Jinlian
 • Wang Yuxia as Fairy of the Nine Heavens
 • Han Yiqiang, Lu Honglin as soldiers
 • Zhou Limin, Wu Hongzhang, Si Zhaode as waiters
 • Yang Hongbao, Li Zhaoping, Shan Junyi, Zhang Xingyun, Wang Jiguang, Xu Yumu, Zhu Xiangxi, Yang Shenghe, Li Baoquan as monks
 • Meng Xianmin, Zhou Yafei, Ma Baotong as Squire Liu's servants
 • Li Yihui, Liu Peng as Zhou Tong's henchmen
 • Du Jun, Zhang Yan, Zeng Xianchun, Huang Shoumin, Li Yong as rascals
 • Liu Xiaoming, Gai Wenge, Li Jianmin, Wu Yongli, Li Xingguo, Xu Shaojie, Yuan Zongquan, Song Hongtao, Wang Shusen, Ye Yueji, Sun Guoxi as soldiers

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]