Zealand Life Regiment

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Sjællandske Livregiment)
Jump to: navigation, search
Zealand Life Regiment
Sjællandske Livregiment
Active 1961 – 2001
Country DenmarkDenmark
Branch Flag of Denmark (state).svg Royal Danish Army
Role Mechanized infantry
Garrison Antvorskov Kaserne
Motto(s) Tapper og Tro (Valiant and Faithful)
Regimental belt Zealand Life Regiment Stable belt.png

The Zealand Life Regiment (Danish: Sjællandske Livregiment) was a Royal Danish Army infantry regiment. On 1 January 2001 it was disbanded and amalgamated into the Guard Hussar Regiment, which was moved from Næstved to Slagelse.

History[edit]

The Sjællandske Livregiment could trace its history back to 1614. The Regiment participated in the Northern Wars (1658–1660), Scanian War (1675–1679), Nine Years' War (1693), Great Northern War (1700), Great Northern War (1709–1720), Slaget på Reden (1801), First Schleswig War (1848–1850) and Second Schleswig War (1864). It was furthermore in foreign service during 1689–1698 and 1701–1714. The regimental flag had the battle honours Kjøbenhavn 1659, Landskrona 1675, Dybbøl 1849, Isted 1850, and Dybbøl 1864.

From 1960's the regiment had mechanised infantry battalions and infantry battalions, in 1972 it was upgraded with one armoured battalion. In 2000 the regiment, with all battalions, was merged into Gardehusarregimentet.

Before amalgamation, the Zealand Life Regiment was the only infantry regiment that had an armored battalion (designated II/SJLR, from 1972 until 2001). Danish infantry regiments normally only had mechanised infantry battalions and infantry battalions, and only the two cavalry regiments of the Danish army have armored and recce battalions.

Names of the regiment[edit]

Names[1]
Sjællandske Kompagni af Skaanske Regiment Knægte Zealandic Company of the Scanian Knight Regiment 1614-11-17 1628
Sjællandske Nationale Regiment Knægte Zealandic National Knight Regiment 1628 1661
Sjællandske Landregiment til Fods Zealandic Land Regiment 1661 1679
Sjællandske Regiment Zealandic Regiment 1679 1768
Kronprinsens Regiment The Crown Prince's Regiment 1768 1808
Kronens Regiment The Corwn's Regiment 1808 1839
Kronens Regiment til Fods The Corwn's Regiment on Foot 1839 1842
5. Linie Infanteri-Bataillon 5th Line Infantry Battalion 1842 1862
5. Infanteri-Bataillon 5th Infantry Battalion 1862 1863
5. Infanteri-Regiment 5th Infantry Regiment 1863 1865
5. Infanteri-Bataillon 5th Infantry Battalion 1865 1867
5. Bataillon 5th Battalion 1867 1951-11-01
4. Regiment 4th Regiment 1951-11-01 1961-11-01
Sjællandske Livregiment Zealandic Life Regiment 1961-11-01 2001-01-01

References[edit]

  • Lærebog for Hærens Menige, Hærkommandoen, marts 1960
  1. ^ Laursen, Ole (22 April 2014). "Historical Overview of Zealand Life Regiment". Wadschier. Retrieved 5 June 2017.