Sohung County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Sohung)
Jump to: navigation, search
Sŏhŭng County
서흥군
County
Korean transcription(s)
 • Hanja 瑞興郡
 • McCune-Reischauer Sŏhŭng-gun
 • Revised Romanization Seoheung-gun
Country North Korea
Province North Hwanghae Province
Area
 • Total 566.14 km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Population (2008)
 • Total 100,887

Sŏhŭng County is a county in North Hwanghae province, North Korea.

Administrative Divisions[edit]

Sŏhŭng county is divided into 1 ŭp (town) and 20 ri (villages):

 • Sŏhŭng-ŭp
 • Chajang-ri
 • Ch'ŏngp'o-ri
 • Hwabong-ri
 • Hwagong-ri
 • Kach'ang-ri
 • Kŏmul-li
 • Kosŏng-ri
 • Kŭmsŭng-ri
 • Munmu-ri
 • Namhal-li
 • Paekyang-ri
 • Pŏmal-li
 • Pongha-ri
 • Rakchol-li
 • Sindang-ri
 • Songwŏl-li
 • Taep'yŏng-ri
 • Unch'ŏl-li
 • Yangam-ri
 • Yangsa-ri

Transportation[edit]

Sŏhŭng county is served by the P'yŏngbu line of the Korean State Railway.

Coordinates: 38°25′35″N 126°10′05″E / 38.42639°N 126.16806°E / 38.42639; 126.16806