Songchon County

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Sŏngch'ŏn County
성천군
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer Sŏngch'ŏn-gun
 • Revised Romanization Seongcheon-gun
DPRK2006 Pyongnam-Songchon.PNG
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 3 workers' districts, 20 ri
Area
 • Total 724 km2 (280 sq mi)
Population (2008[1])
 • Total 149,809
 • Density 210/km2 (540/sq mi)

Sŏngch'ŏn County is a kun (county) in South P'yŏngan, North Korea.

Administrative divisions[edit]

Sŏngch'ŏn county is divided into 1 ŭp (town), 3 rodongjagu (workers' districts) and 20 ri (villages):

 • Sŏngch'ŏn-ŭp (성천읍)
 • Changrim-rodongjagu (장림로동자구)
 • Kunja-rodongjagu (군자로동자구)
 • Ŭngong-rodongjagu (은곡로동자구)
 • Amp'o-ri (암포리)
 • Changsam-ri (장삼리)
 • Hyangbung-ri (향붕리)
 • Hwich'ŏl-li (회천리)
 • Kich'ang-ri (기창리)
 • Kŏhŭng-ri (거흥리)
 • Kŭmp'yŏng-ri (금평리)
 • Kyesŏng-ri (계석리)
 • Mun'ong-ri (문목리)
 • Onjŏng-ri (온정리)
 • Paegwŏl-li (백원리)
 • Ryonghŭng-ri (룡흥리)
 • Ryongsal-li (룡산리)
 • Sakch'ang-ri (삭창리)
 • Samdŏng-ri (삼덕리)
 • Sangha-ri (상하리)
 • Sinp'ung-ri (신풍리)
 • Taebong-ri (대봉리)
 • Tŏg'am-ri (덕암리)
 • Unbong-ri (운봉리)

Transportation[edit]

Sŏngch'ŏn county is served by the P'yŏngdŏk and P'yŏngra lines of the Korean State Railway.

References[edit]

 1. ^ Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census (Population 2008, published in 2009)

External links[edit]