Sorekara (film)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Sorekara
(And Then)
Directed by Yoshimitsu Morita
Music by Shigeru Umebayashi
Release date
  • November 9, 1985 (1985-11-09)
Country Japan
Language Japanese

Sorekara (それから lit. "And Then"?) is a 1985 Japanese film directed by Yoshimitsu Morita, based on the novel by Natsume Sōseki.

Cast[edit]

Actor Role
Yusaku Matsuda Daisuke Nagai
Miwako Fujitani Michiyo Hiraoka
Kaoru Kobayashi Tsunejiro Hiraoka
Morio Kazama Suganuma
Chishū Ryū Toku Nagai
Katsuo Nakamura Seigo Nagai
Mitsuko Kusabue Umeko Nagai
Yumi Morio Nui Nagai
Issey Ogata Terao
Maiko Kawakami Kozome
Kenji Haga Kadono
Jun Izumi Joro

Awards and nominations[edit]

7th Yokohama Film Festival[1]

References[edit]

External links[edit]