Sourp Asdvadzadzin (Sarnaq)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Sourp Asdvadzadzin
Religion
AffiliationArmenian Apostolic Church
ProvinceWest Azerbaijan Province
Location
LocationSarnaq, Iran
Architecture
TypeChurch
Completed1625
Height (max)6.5m

Sourp Asdvadzadzin ("Holy Mother of God", Armenian: Սուրբ Աստվածածին) is an Armenian Apostolic stone masonry church in Sarnaq, Iran. The church was built in 1625.[1][2] The church was built 6.5 metres high, with six columns. It spans 15x10 metres. The building material was 'yellow stones' and basalt. The church was renovated in the 19th century. There are a number of tombstones around the church, possibly belonging to members of a wealthy family that financed its renovation.[2]

The church was damaged in the 1930 Salmas earthquake, its western wall, wooden roof and three out of four central pillars fell down.[1] As of 2013, only the northern wall remains intact. The southern wall of the church has completely fallen down.[2]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b Berberian, M. and J. S. Tchalenko. Field study and document of the 1930 Salmas (Shahpur - Azerbaijan) earthquake Archived 2013-10-18 at the Wayback Machine, published in Geol. Surv. Iran, 39, 271-342, 1976
  2. ^ a b c "Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդը այցելել է Սալմաստ գավառի Սառնա գյուղի Ս. Աստվածածին եկեղեցին [The Head of the Armenian Diocese of Atropatene Visited the St. Astvatsatsin Church of Sarna village near Salmast]". Noyyan Tapan (in Armenian). 20 March 2013. Retrieved 17 October 2013.