South African Regional Football Associations

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

There are 52 regional Football Associations in South Africa.

Eastern Cape Province[edit]

 • Alfred Nzo
 • Amathole
 • Cacadu
 • Chris Hani
 • Nelson Mandela Bay
 • OR Tambo
 • Ukhahlamba

Free State (province)|Free State Province[edit]

 • Fezile Dabi
 • Lejweleputswa
 • Motheo
 • Thabo Mofutsanyana
 • Xhariep

Gauteng Province[edit]

 • Ekurhuleni
 • Johannesburg
 • Metsweding
 • Sedibeng
 • Tshwane
 • West Rand

KwaZulu-Natal Province[edit]

 • Amajuba
 • Ethekwini
 • iLembe
 • Sisonke
 • Ugu
 • Umgungundlovu
 • Umkhanyakude
 • Umzinyathi
 • Uthukela
 • Uthungulu
 • Zululand

Limpopo Province[edit]

 • Capricorn
 • Mopani
 • Sekhukhune
 • Vhembe
 • Waterberg

Mpumalanga Province[edit]

 • Ehlanzeni
 • Gert Sibande
 • Nkangala

Northern Cape Province[edit]

 • Frances Baard
 • Kgalagadi
 • Namakwa
 • Pixley-Ka-Seme
 • Siyanda

North West (South African province)|North-West Province[edit]

 • Bojanala
 • Bophirima
 • Central
 • Southern

Western Cape Province[edit]

 • Boland
 • Cape Town
 • Central Karoo
 • Eden
 • Overberg
 • West Coast