Search results

Jump to: navigation, search
Did you mean: karanja samochod

There were no results matching the query in this site.

Showing results from Polish Wikipedia.

 • General Motors EV1 (category Samochody elektryczne)
  elektrycznym dużego producenta samochodów, a także pierwszym samochodem elektrycznym koncernu GM. Decyzja o masowej produkcji samochodu elektrycznego została podjęta
  6 KB (501 words) - 21:57, 26 December 2016
 • poprzez zaniechanie wdrażania nowych typów lokomotyw parowych i stopniową kasację już istniejących. Mimo tego polskie fabryki rozwijały eksport parowozów
  12 KB (1,183 words) - 12:33, 8 February 2017
 • utrzymał Sąd Apelacyjny w Katowicach. W tym samym roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. W drugim procesie został skazany w 2009 na karę 15 lat pozbawienia
  6 KB (468 words) - 18:39, 20 October 2016
 • najstarszym miastem w Anglii, choć formalnie prawa miejskie uzyskał po kasacji opactwa w 1538, edyktem królewskim dopiero w 1556.
  4 KB (256 words) - 15:44, 12 July 2017
 • Apelacyjny w Krakowie utrzymał wyrok w mocy. W 2006 Sąd Najwyższy oddalił kasacje obrony obu przestępców jako „oczywiście bezzasadne”. W 2007 Sąd Okręgowy
  13 KB (1,268 words) - 18:57, 20 February 2017
 • rozpoczęły się w roku 2007 kasacje Jelczy 120MM, w związku z dostawą najnowszych niskowejściowych Jelczy M121 Mastero. We Wrocławiu kasację "stodwudziestek" zaczęto
  7 KB (593 words) - 14:31, 23 September 2016
 • nawet nie dotykając pobocza), bo przy tej szybkości każda stłuczka grozi kasacją auta. Kto dojedzie pierwszy na metę – wygrywa. Rywalizuje do 8 zawodników
  9 KB (875 words) - 21:58, 14 September 2017
 • ich mały klasztor. Swój patronat nad osadą benedyktyni utrzymywali aż do kasacji ich zakonu w 1819 r. W 1527 r. Koniemłoty przeszły na własność dziedziców
  10 KB (617 words) - 02:13, 21 September 2016
 • żelazny) lub pojęcia znane, ale doprecyzowane (roszczenie, użyczenie, kasacja, koncesja, uchodźca). Jeśli takie doprecyzowanie zawarte jest w obowiązującym
  12 KB (1,358 words) - 14:03, 12 January 2017
 • Konwent Polonia i Korporacja Arkonia podpisały kartel wieczysty. Decyzja o kasacji Fortu VII Zbaraż. 1 stycznia: brytyjski parlament zatwierdził akt prawny
  28 KB (2,756 words) - 22:06, 9 May 2017
 • 2000 – przyjęcie samochodu gaśniczego – "UAZ" z OSP w Bieździedzy 2005 - rejestracja "Stowarzyszenia OSP w Sowinie" 2005 – zakup samochodu gaśniczego – Ford
  12 KB (1,248 words) - 05:47, 20 April 2017
 • tym samym roku skasowano jednostki 11 i 12, natomiast zespoły 20 i 29 do kasacji w kwietniu 2009 służyły jako dawcy części zamiennych dla pozostałych jednostek
  61 KB (5,590 words) - 16:46, 9 September 2017
 • w intencji zmarłego. Za zamkniętymi drzwiami Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację obrońców Józefa Oleksego od wyroków Sądu Lustracyjnego uznających byłego
  22 KB (1,716 words) - 15:36, 14 August 2017
 • skazanych ogłoszone w lutym i lipcu 1977. Po 1989 ok. 35 skazanych otrzymało kasacje wyroków, a 15 z nich sąd przyznał odszkodowania finansowe w wysokości od
  15 KB (1,616 words) - 00:17, 27 June 2017
 • Borek). Od 15.10.1972 nosi imię Stanisława Czernika. W 1975 w związku z kasacją powiatu bibliotekę przemianowano na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
  31 KB (2,976 words) - 08:29, 3 July 2017
 • jednak obie instancje sądu prokuratorskiego uniewinniły Olejnika, zaś kasację od tych wyroków złożoną przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
  9 KB (640 words) - 22:50, 25 October 2016
 • wysuwaną antenę teleskopową) łączą się z centralą falami radiowymi - takie samochody przekazane zostały do oddziałów w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach, a
  29 KB (2,802 words) - 20:11, 6 September 2017
 • narażone na pękanie, co decydowało o wcześniejszej w porównaniu do Ikarusów kasacji pojazdów. W wyniku modernizacji problem ten został częściowo rozwiązany
  17 KB (1,577 words) - 10:43, 8 September 2017
 • filmowe, zaczął wyszukiwać i gromadzić kopie filmów przeznaczonych do kasacji. Jego zasługą było ocalenie takich dzieł jak: Szalone żony Ericha von Stroheima
  16 KB (1,170 words) - 19:39, 3 July 2016
 • realizując postanowienia wynikające z podpisanego przez Polskę Traktatu CFE, do kasacji skierowano transportery opancerzone SKOT, a wprowadzono BWP. Od 1990 na
  26 KB (2,504 words) - 16:31, 17 March 2017