Tân Hưng Tây, Phú Tân

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tân Hưng Tây, Phú Tân
Commune and village
Country  Vietnam
Province Cà Mau
District Phú Tân District
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Tân Hưng Tây, Phú Tân is a commune (xã) and village in Phú Tân District, Cà Mau Province, in Vietnam.