Tân Hưng Tây, Phú Tân

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Tân Hưng Tây, Phú Tân
Commune and village
Country Vietnam
ProvinceCà Mau
DistrictPhú Tân District
Time zoneUTC+7 (UTC+7)

Tân Hưng Tây, Phú Tân is a commune (xã) and village in Phú Tân District, Cà Mau Province, in Vietnam.