Tả Sìn Thàng

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tả Sìn Thàng
Commune and village
Country  Vietnam
Province Điện Biên
District Tủa Chùa
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Tả Sìn Thàng is a commune () and village of the Tủa Chùa District of Điện Biên Province, located in northwestern Vietnam.

Coordinates: 22°02′30″N 103°20′38″E / 22.0417°N 103.3439°E / 22.0417; 103.3439