Taedong County

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Taedong County
대동군
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer Taedong-gun
 • Revised Romanization Daedong-gun
DPRK2006 Pyongnam-Daedong.PNG
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 1 workers' district, 21 ri
Area
 • Total 300 km2 (100 sq mi)
Population (2008[1])
 • Total 129,761
 • Density 430/km2 (1,100/sq mi)

Taedong County is a kun (county) in South P'yŏngan province, North Korea.

Administrative divisions[edit]

Taedong County is divided into 1 ŭp (town), 1 rodongjagu (workers' districts) and 21 ri (villages):

 • Taedong-ŭp (대동읍)
 • Sijŏng-rodongjagu (시정로동자구)
 • Changsal-li (장산리)
 • Chungsŏng-ri (중석화리)
 • Haksu-ri (학수리)
 • Kajang-ri (가장리)
 • Kosal-li (고산리)
 • Kŭmjŏng-ri (금정리)
 • Masal-li (마산리)
 • Ogŭm-ri (오금리)
 • Pansŏng-ri (반석리)
 • P'alch'ŏl-li (팔청리)
 • P'an'gyo-ri (판교리)
 • Sangsŏ-ri (상서리)
 • Sŏje-ri (서제리)
 • Sŏngch'il-li (성칠리)
 • Sŏngsam-ri (성삼리)
 • Sunhwa-ri (순화리)
 • Tŏkch'ol-li (덕촌리)
 • Tŏkhwa-ri (덕화리)
 • Wau-ri (와우리)
 • Wŏnch'ŏl-li (원천리)
 • Yŏnggong-ri (연곡리)

References[edit]

 1. ^ Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census (Population 2008, published in 2009)

External links[edit]