Taitung line

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Taitung Line
TRA Taitung Line.svg
Overview
Native name臺東線
TypePassenger/freight rail
TerminiHualien
Taitung
Stations27
Operation
Opened25 March 1926
OwnerTaiwan Railways Administration
Operator(s)Taiwan Railways Administration
Technical
Line length150.9 km (93.8 mi)
Number of tracks2
Track gauge3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification25 kV/60 Hz Catenary
Operating speed130 km/h (81 mph)
Route map

km
North-link, Hualien Port
Mainline rail interchange Taiwan Railways Administration
0.0
Hualien
3.4
Ji'an
8.2
Gancheng Station
Mugua River
12.4
Zhixue
15.3
Pinghe
Prov. Hwy 9
Tun River
17.2
Shoufeng
19.9
Fengtian
Prov. Hwy 11c
Shoufeng River
26.1
Linrong Shin Kong
28.3
Nanping
32.5
Fenglin
Wanli River
37.3
Wanrong
Prov. Hwy 9
42.9
Guangfu & Hwy 11a
Jianong Creek
50.6
Dafu
53.6
Fuyuan
Fuyuan River
62.8
Ruisui
Maizuru Bridge
over Hongye River
Prov. Hwy 9
72.1
Sanmin
Fengping River
Zhuo River
83.1
Yuli
Prov. Hwy 30
Lakulaku River
Xiuguluan River
89.8
Dongli
95.7
Dongzhu
Old Zhuoshui River
Gongpu Bridge
101.9
Fuli
Turtle Creek
Hong Kong Pu Bridge
HualienTaitung border
108.8
Chishang
Prov. Hwy 20a
Beinan River
114.4
Haiduan
Degao Bridge
120.9
Guanshan
125.2
Yuemei
128.3
Ruihe
131.1
Ruiyuan
136.6
Luye
Luye River
142.8
Shanli
150.9
Taitung
Mainline rail interchange Taiwan Railways Administration

The Taitung Line (Chinese: 臺東線; pinyin: Táidōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Tâi-tang Soàⁿ), also known as the Hua-Tung line (Chinese: 花東線; pinyin: Huādōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Hoa-tang Soàⁿ), is the southern section of the Eastern Line of the Taiwan Railways Administration.[1] The line starts at the Hualien station and ends at the Taitung station.[2] It is 161.5 km long, including the main segment of 155.7 km between Hualien and Taitung.[3]

The coastal branch lines of Hualien and Taitung were discarded after the broadening plan in 1982. The broadcasts of the station names on Taitung line are made in five languages: Mandarin, Taiwanese Hokkien, Hakka, English, and Amis. Broadcasts in Amis language only exists in Taitung line.

Outline map near Hualien, Stations:
A: Hualien (former), B: Hualien Port,
C: Hualien, D: Beipu, E: Ji'an, F: Meilun
Lines:
Yellow: North-Link Line
Blue:Hualien–Taitung Line
Green: Hualien Port Line
Red: Hualien Port Line (former)

History[edit]

The north segment from Karenkō (花蓮港, now Hualien City) to Poshiko (璞石閣 ポシコ, then Tamazato, now Yuli) was built in 1909 and completed in 1917. The south segment form Hinan (卑南, then Taitō, now Taitung City) to Rirō (里巄, now Guanshan) was opened in 1919 by the Taitō Development Company (臺東開拓株式會社).

In 1922, the Taitō Development Company bought the railroad from Karenkō to Tamazato and called it the "Taitō North Line", while the south segment of Taitō to Rirō was called the "Taitō South Line."

The connecting railway between Tamazato to Rirō was begun in 1921 and completed in 1926, after which the total length was 171.8 km from Karenkō (Hualien City) to Taitō (Taitung City).

In 1966, the Kuang-Hua Express (光華號), utilizing diesel multiple units, started service in this line and greatly shortened the traveling time from Hualien to Taitung from 6–7 hours to 3–4 hours.

Its gauge was changed from 2 ft 6 in (762 mm) narrow gauge to 3 ft 6 in (1,067 mm) gauge in 1982 and connected with North-link line, after which the old Hualien Station was discarded and replaced by the Hualien railway station that is used now.

In 2007, the Environmental Protection Administration gave the line a conditional pass for an electrification project, which will boost the operating speed from 110 km/hr to 130 km/hr.[4] In 2009, construction began on electrification work, with NT$15.5 billion set aside for the project.[5] Electrification work was completed in late 2013 with the inauguration of electric services in late June 2014.

Electrification of the Hualien-Taitung Line[edit]

Together with the electrification of the Hualien-Taitung Line, the following stations were upgraded.

 • General Reconstruction
  • Completed - Zhixue, Pinghe, Fengtian, Nanping, Fenglin, Wanrong, Guangfu, Dafu, Fuyuan, Ruisui, Sanmin, Yuli, Dongli, Dongzhu, Fuli, Chishang, Haiduan, Guanshan, Ruihe, Ruiyuan, Luye, Shanli, Taitung
 • Elevated Station
  • Under Construction - Hualien
  • Under Planning - Ji’an
  • Completed - Shoufeng
 • Underground Station
  • Completed - Linrong Shin Kong

Stations[edit]

Name Chinese Taiwanese Hakka Amis Dist.
(km)
Transfers and Notes Location
Hualien 花蓮 Hoa-liân Fâ-lièn Kalingko 0.0 Taiwan Railways Administration North-link line Hualien Hualien
County
Ji'an 吉安 Kiat-an Kit-ôn Yosino 3.4 Ji'an
Zhixue 志學 Chì-ha̍k Chṳ-ho̍k Cihak 12.4 Shoufeng
Pinghe 平和 Pêng-hô Phìn-fò 15.3
Shoufeng 壽豐 Siū-hong Su-fûng Rinahem 17.2
Fengtian 豐田 Hong-tiân Fûng-thièn Telu' 19.9
Linrong Shin Kong 林榮新光 Lîm-êng Sin-kong Lìm-yùng Sîn-kông 26.1 Fenglin
Nanping 南平 Lâm-pêng Nàm-phìn Naiko 28.3
Fenglin 鳳林 Hōng-lîm Fung-lìm Cingaroan 32.5
Wanrong 萬榮 Bān-êng Van-yùng Molisaka 37.3
Guangfu 光復 Kong-ho̍k Kông-fu̍k Fata'an 42.9 Guangfu
Dafu 大富 Tāi-hô Thai-fu Yamato 50.6
Fuyuan 富源 Hù-goân Fu-ngièn Pa'ilasen 53.6 Ruisui
Ruisui 瑞穗 Sūi-sūi Lui-sui Kohkoh 62.8
Sanmin 三民 Sam-bîn Sâm-mìn Takay 72.1 Yuli
Yuli 玉里 Gio̍k-lí Ngiu̍k-lî Posko 83.1
Dongli 東里 Tang-lí Tûng-lî Masai 89.8 Fuli
Dongzhu 東竹 Tang-tek Tûng-chuk Talampo 95.7
Fuli 富里 Hù-lí Fu-lî Naukun 101.9
Chishang 池上 Tî-siōng Chhṳ̀-sông Renaw 108.8 Chishang Taitung
County
Haiduan 海端 Hái-toan Gói-tôn Haitutuan 114.4 Guanshan
Guanshan 關山 Koan-san Koân-sân Dilradilrang 120.9
Ruihe 瑞和 Suī-hô Lui-fò Micuwa 128.3 Luye
Ruiyuan 瑞源 Suī-goân Lui-ngièn Ohala 131.1
Luye 鹿野 Lo̍k-iá Lu̍k-yâ Sikano 136.6
Shanli 山里 San-lí Sân-lî Kanatolan 142.8 Beinan
Taitung 臺東 Tâi-tang Thòi-tûng Falangaw 150.9 Taiwan Railways Administration South-link line Taitung

References[edit]

 1. ^ "Touring Taiwan by Rail". Tourism Bureau, MOTC. 2005-01-13. Retrieved 2010-12-21.
 2. ^ "Across an Unspoilt Land--Riding the Hualien-Taitung Line". Taiwan Panorama. December 1996. Retrieved 2010-12-21.
 3. ^ Taiwan Railways Administration
 4. ^ Shelley Shan (2007-10-02). "Hualien-Taitung electrification gets conditional pass". Taipei Times. Retrieved 2010-12-21.
 5. ^ Shelley Shan (2009-11-14). "Hualien-Taitung railway to be electrified by 2013". Taipei Times. Retrieved 2010-12-21.