Taiyō ni Hoero!

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Taiyō ni Hoero!
GenreDetective drama
StarringYujiro Ishihara
Tetsuya Watari
Shigeru Tsuyuguchi
Raita Ryū
Kenichi Hagiwara
Yūsaku Matsuda
Hiroshi Katsuno
Masaya Oki
Masaki Kanda
Shinji Yamashita
Toru Watanabe
Kunihiko Mitamura
Masanori Sera
Takeo Chii
Tappie Shimokawa
Yoshizumi Ishihara
Akira Onodera
Keiko Takahashi
Composer(s)Katsuo Ōno
Country of originJapan
Original language(s)Japanese
No. of episodes718
Production
Producer(s)Hirokichi Okada
Running time45 minutes
Production company(s)Toho NTV
Release
Original networkNTV
Original releaseJuly 21, 1972 –
November 14, 1986

Taiyō ni Hoero! (太陽にほえろ!) literally, Bark at the Sun was a long-running prime-time television detective series in Japan, which ran from 1972 to 1986 for a total of 718 episodes.[1] The lead star was Yujiro Ishihara. It also helped further the career of actors such as Yūsaku Matsuda and Kenichi Hagiwara as well as Hiroshi Katsuno and Masaya Oki. It was a police procedural set mostly in a police station. It was one of the most popular and iconic detective dramas in Japanese television history. A sequel was aired from 1986 - 1987, airing for 12 episodes.

Plot[edit]

Regulars[edit]

Character Nickname Actor Episodes
Shunsuke Todo Boss Yujiro Ishihara 1 - 458, 489 - 699, 718
Seiichi Yamamura Yama-san Shigeru Tsuyuguchi 1 - 691
Makoto Ishizuka Gori-san Raita Ryū 1 - 525
Kimiyuki Shima Denka ("His Highness") Akira Onodera 1 - 414
Taro Nozaki Cho-san Tappie Shimokawa 1 - 520
Nobuko Uchida Shinko Keiko Takahashi 1 - 111
Jun Hayami Macaroni Kenichi Hagiwara 1 - 52
Jun Shibata Jiipan ("jeans") Yūsaku Matsuda 53 - 111
Jun Mikami Texas Hiroshi Katsuno 112 - 216
Ryo Taguchi Bonn Jun Miyauchi 168 - 363
Ryuichi Taki Scotch Masaya Oki 217 - 244, 399 - 456
Hajime Iwaki Rocky Ryo Kinomoto 256 - 519
Jun Godai Sneakers Shinji Yamashita 364 - 476
Akira Saijo Doc Masaki Kanda 415 - 718
Junji Takemoto Rugger Toru Watanabe 521 - 597
Masayuki Hara Gypsy Kunihiko Mitamura 494 - 545
Hajime Kasukabe Bogey Masanori Sera 521 - 597
Toshio Igawa Toshi-san Takeo Chii 526 - 718
Reiko Iwaki (neè Hayase) Mommy Naomi Hase 275 - 520 (semi-regular), 546 - 718 (regular)
Makoto Sawamura Blues Seiji Motono 562 - 718
Yu Mizuki Microcomputer Yoshizumi Ishihara 618 (debut), 623 - 718 (regular)
Koichi Shimazu Duke Kenichi Kanada 660 - 663, 665 - 715
Jun Dazai DJ Koji Nishiyama 706 - 718
Hyogo Tachibana Keibu ("Detective") Tetsuya Watari 706 - 718

Taiyō ni Hoero! Part 2[edit]

Character Nickname Actor
Asako Tanamura Kakarichō ("Chief") Tomoko Naraoka
Akira Saijo Doc Masaki Kanda
Jun Dazai DJ Koji Nishiyama
Makoto Sawamura Blues Seiji Motono
Yu Mizuki Microcomputer Yoshizumi Ishihara
Reiko Iwaki Mommy Naomi Hase
Taro Nozaki Cho-san Tappie Shimokawa
Toshio Igawa Toshi-san Takeo Chii
Osamu Kita Osamu-san Akira Terao


References[edit]

  1. ^ Takase, Masahiro (Nov 15, 2007). Showa Senbon No Dorama-Tachi [1000 TV dramas of the Showa Period] (in Japanese).