Talk:Baraza la Kiswahili la Taifa

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Linguistics / Applied Linguistics  (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Linguistics, a collaborative effort to improve the coverage of linguistics on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's importance scale.
Taskforce icon
This article is supported by the Applied Linguistics Task Force.
 
Note icon
This article has been automatically rated by a bot or other tool because one or more other projects use this class. Please ensure the assessment is correct before removing the |auto= parameter.
WikiProject Africa / Tanzania / Uganda (Rated Stub-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Africa, a collaborative effort to improve the coverage of Africa on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
Taskforce icon
This article is supported by WikiProject Tanzania (marked as Mid-importance).
Taskforce icon
This article is supported by WikiProject Uganda.
 

Untitled[edit]

kazi za baraza la kiswahili Tanzania ni kamaifuatavyo kushawishi serikali katika kukuza utamaduni wa kiswwahili kuwaapamori watunziwavitabu vya kiswahili kupitia na kuhakikimajalida mbalimbali ya kuendelezakiswahili na kutuza utamaduni kiswhili kuandaa kamusi mpya zinazokwenda na wakati kukizi mahitaji ya walengwa kuandaa mikakati mbadala juu ya mfumo wa lugha kiswahili kuandaa semina za kelimisha walimu wa kiswahili nanguka 17:55, 29 September 2007 (UTC)haji saidi