Talk:Die Burger

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Revisions[edit]

I started to un-stub the article by revising it along the lines of the much longer Afrikaans-language version. It will be slow going, though... Smg9y 00:25, 5 May 2007 (UTC) Why would anyone tell BURGER to die? —Preceding unsigned comment added by 76.193.211.133 (talk) 02:52, 2 June 2009 (UTC)

Readers[edit]

sorry, but I think readers are confused with the circulation here. I replaced the readers of 2006 with the _official_ circulation of 2005, since this is a more reliable source (from http://www.ads24.co.za/DailyNewspapers/DieBurger/tabid/1243/Default.aspx) --84.177.44.67 02:55, 22 December 2006 (UTC)

SAMPLE ARTICLE FROM DIE BURGER:[edit]

Sê nou maar 23/06/2006 17:59 - (SA)SÊ nou is ’n lekker sê.

Sê nou dit was moontlik om in ’n landwye peiling elke meerderjarige Suid-Afrikaner se mening oor ons land te verneem. Sê nou ons kon op dié manier vasstel wat Suid-Afrikaners beskou as die vyf beste en vyf slegste kenmerke van hul land. En sê nou ons kon die uitslag aan alle Suid-Afrikaners bekend maak.

Enige kans dat so ’n oefening heilsame gevolge vir ons land kan hê? Enige kans dat die onbetwiste meerderheidstandpunt wat so ingewin is, enigiemand sal aanspoor, óf noop, tot gefokuste en volgehoue optrede ter bestryding van die slegte en ter bevordering van die goeie?

Anders gestel: Enige kans dat Suid-Afrikaners in staat is om die vyf grootste euwels in ons land, en sy vyf grootste bates, by wyse van ’n nasionale konsensus te identifiseer? Enige kans dat Suid-Afrikaners hulle eendragtig, passievol en onstuitbaar sal toewy aan die bestryding van hierdie euwels, en die benutting van hierdie bates? Enige kans dat ’n charismatiese leier na vore sal tree wat individue, instellings en belangegroepe sal inspireer met sy of haar insig, visie en voorbeeld? Enige kans dat Suid-Afrikaners ná meer as 350 jaar erns sal maak met die ontsluiting en ontginning van hul land se ontsaglike potensiaal?

’n Juweel bly ’n juweel, al lê hy op ’n ashoop. Dis ook waar van ons land.

Die kernvrae is: Sien ons sy glans verdof? Wil ons hom regtig sien skitter? Wat gaan ons doen om hierdie edelsteen se briljantheid te ontsluit?

Gaan ons medeslypers, medepoleerders en medekurators wees, of reserveer ons vir ons die terugsitrol van waarnemers, beoordelaars en kommentators? Gaan die geslypte en gepoleerde Suid-Afrika ’n skitterende simbool wees van ons betrokkenheid by sy koestering, of gaan die ongeslypte en ongepoleerde Suid-Afrika ’n tragiese teken wees van ons aandeel in sy verwaarlosing?

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just modified one external link on Die Burger. Please take a moment to review my edit. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true or failed to let others know (documentation at {{Sourcecheck}}).

You may set the |checked=, on this template, to true or failed to let other editors know you reviewed the change. If you find any errors, please use the tools below to fix them or call an editor by setting |needhelp= to your help request.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers.—InternetArchiveBot (Report bug) 20:13, 12 December 2016 (UTC)