Talk:Green-and-rufous kingfisher

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Talk:Green-and-rufous Kingfisher)
Jump to: navigation, search


Untitled[edit]

Идентификация : Тук отново има полов диморфизъм .Както и при предния вид и тук мъжкия няма такава зелена ивица на шията си .Женската има добре забележима зелена ивица отпред на шията.Тя е покрита с бели пъстрини .Останалите части на птицата са оцветени по сходен начин и при двата пола .Темето ,челото , бузите и врата са в зелен цвят .От окото към главата се спуска жълтеникава ивичка .Подопашката ,корема, гърдите и мустаците са оранжеви .Мустаците са по-светли и даже жълтеникави .При мъжките оцветяването е по- интензивно .Гърлото е бяло .Краката са с жълтеникаво-червен цвят .Клюна е черен .При мъжкия е по-голям .Гърбът е изцяло зелен .Крилата са зелени .Те имат бели пъстрини , почти образуващи вертикални ивички .Маховите пера са черни .Опашката отгоре е зелена отново с бели ивици ,образувани от отделени петна .Те се намират само по Івостепенни опашни пера .Отдолу опашката е черно-сива с бели и прави хоризонтални ивици ,образувани от отделни петна .Надопашката е зелена .

Дължината на тялотОбитава потоци и реки , преминаващи през гори ,заблатени гори или мангрови .dalginata му е 24см .Теглото на мъжките е от 46 до 60гр .А това на женските е 53-62гр . Разпространение: Среща се в Централна Америка от Никарагуа на север .А на юг до Колумбия и в северната част на Южна Америка до морското крайбрежие на Бразилия .