Talk:Gunnar Setterwall

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Untitled[edit]

  • I moved these paragraphs, which are written in Swedish, to the discussion page. 217.208.29.52 14:53, 23 July 2006 (UTC)


Gunnar Setterwall ( 1881-1928 ) tennisspelare och direktör. Gunnar Setterwall föddes i Stockholm som yngste son till mångmiljonären Carl Setterwall ( 1842-1909 ) , som byggt upp sin förmögenhet genom att verka som agent för de stora järnbruken under järnvägens genombrottsskede i Skandinavien. Gunnar Setterwall verkade som direktör i familjefirman men hade också möjlighet att ägna mycket tid åt gentlemannasporten tennis. Vid OS i London 1908 erövrade han en bronsmedalj i dubbel i par med Wollmar Boström, men det var på hemmaplan 1912 han vann de största framgångarna. Där tog han silver i mixed dubbel, brons i mixed dubbel inomhus i par med Sigrid Fick samt silver i dubbel i par med Carl Kempe. Setterwall hade därutöver goda kontakter inom kungahuset och var kung Gustav V:s favoritpartner på tennisbanan. Han avled blott 46 år gammal 1928. Sonen Åke ( 1906-1988 ) , fil. dr, fullföljde faderns goda kontakter med kungahuset som chef för Kgl. Husgerådskammaren under den långa perioden 1942-72.