Talk:Hồng Dân District

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Vietnam (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article is part of WikiProject Vietnam, an attempt to create a comprehensive, neutral, and accurate representation of Vietnam on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's importance scale.
 

VN[edit]

Hông Dân là một huyện phía Bắc của tỉnh Bạc Liêu. Huyện lỵ là thị trấn Ngan Dừa.

Vị trí địa lý[edit]

Huyện Hồng Dân cách trung tâm thị xã Bạc Liêu 60km. Phía Bắc giáp tỉnh Cần Thơ, phía Nam giáp huyện Phước Long, phía Đông giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang.

Diện tích và dân số[edit]

Huyện có diện tích tự nhiên là 428 km² và có 92.780 nhân khẩu gồm các dân tộc Kinh, HoaKhmer. Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động gồm 42.678 người.

Hành chính[edit]

Trong huyện có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Ngan Dừa và các xã Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Lộc Ninh, Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A.

Lịch sử[edit]

Năm 1981, huyện Hồng Dân và huyện Phước Long sáp nhập lại thành một huyện và mang tên Hồng Dân nằm trong tỉnh Minh Hải. Khi ấy huyện Hồng Dân gồm có 24 xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Hiếu, Ninh Thuận, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Lợi, Lộc Ninh A, Lộc Ninh B, Vĩnh Trung, Ninh Hoà, Hoà Lợi, Ninh Quới A, Ninh Quới B, Phong Dân, Phong Hoà, Phong Hiệp, Phước Tây, Phước Long, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Vĩnh Phú Đông, Đông Phú, Đông Nam, Hưng Phú, và 2 thị trấn: Phước Long, Ngan Dừa.

Ngày 25/9/2000, lại tách Hồng Dân và Phước Long thành hai huyện riêng.

Kinh tế[edit]

Tỷ trọng của các khu vực kinh tế trong GDP của huyện như sau: Nông nghiệp 73%, công nghiệp và xây dựng 13%, thương nghiệp và dịch vụ 14%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 5-6%. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 14-15%. Tổng thu nhập 250 tỷ 386 triệu đồng (bình quân đầu người 2.763.000 đồng - tương đương 184 USD)

Huyện còn có 8.000 ha nuôi tôm, 400 ha nuôi cá, 2.570 ha dứa, 1.022 ha mía, 1.505 ha dừa.

Hồng Dân có thế mạnh về nghề truyền thống thu hút hơn 10.000 lực lượng lao động, như: đan lát, chầm lá, dệt chiếu, nghề rèn, mộc, làm bánh tráng, v.v... --Mr Accountable (talk) 15:36, 16 March 2009 (UTC)