Talk:Mohelnice (Šumperk District)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Czech Republic (Rated Start-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Czech Republic, a collaborative effort to improve the coverage of the Czech Republic on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Start-Class article Start  This article has been rated as Start-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

Hallo, I've just putted some info about Mohelnice, the city wher I live in :)). Most of info is in Czech languague, when I have some free time, I'll translate it.

marYn


I moved the content of the page here. Please include information from this text in the article after:

  1. it is translated into English;
  2. you make sure you have the right to use it (the text seems to be copyrighted by the city of Mohelnice, see [1]); otherwise rewrite the information in your own words.
    -- Kpalion 15:33, 19 Nov 2004 (UTC)

Mohelnice je co do počtu obyvatel (cca 9900) třetím největším městem okresu Šumperk.

Nachází se v jeho jižní části mezi řekou Moravou na východě a úbočím Mírovské vrchoviny na západě. Centrum Mohelnice se rozkládá na malém návrší, které je východním výběžkem Mírovské vrchoviny. Městem protéká říčka Mírovka. Nadmořská výška města se pohybuje okolo 277 metrů nad mořem. Mohelnice je z dopravního hlediska významným uzlem. Hlavní komunikací je silnice I. třídy z Olomouce pokračující ve směru na Moravskou Třebovou a Hradec Králové. Na ní se napojuje další dopravní tepna směřující na Zábřeh, Šumperk a Jeseník. Mimo silniční spojení je Mohelnice také zastávkou na železniční trati mezi Prahou a Olomoucí.

První zmínka o městě pochází z roku 1141. Rozkládá se na území osídleném již v mladší době kamenné. Roku 1273 povýšena olomouckým biskupem na město s magdeburskými právy. Vypálena r. 1424 za husitských válek, za třicetileté války průchody vojsk a Prusů v 18. a 19. stol. V roce 1662 zničil požár polovinu města. V 19, a 20. stol. rozvoj manufaktur a průmyslu. R. 1904 založena firma Doczekal, jako základ elektrotechnického průmyslu ( MEZ, nyní Siemens). Rodiště pozdějších pražských arcibiskupů Asntonína Bruse (1561-80) a Martina Medka (1581-90), barokního malíře J: T: Suppera (1712-1771), působiště spisovatele Antala Staška (1913-14).


K nejvýznamnějším památkám patří :

  • zbytky hradeb ze 14. stol. Se zachovanou městskou branou z r. 1540
  • děkanský kostel zasvěcený Sv. Tomáši z Canterbury ze 14. stol., upravován v 15. stol
  • hřbitovní kostel sv. Stanislava z r. 1584, upavený 1773
  • morový sloup na Náměstí svobody z r. 1717 a kašna z pol. 19,století
  • biskupský hrádek ( současné Muzeum Mohelnice na kostelním náměstí s expozicemi pravěku severní Moravy, Loštických pohárů a historie města).Related links:--

A) I have right to use this text because Mohelnice is public corporate body which I pay from my tax. B) At least english related links you could have left in the article. :((