Talk:State ownership

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Norway[edit]

We only have one "by country" so far, and it's some editorial from some Norwegian paper. Is that up to snuff? Jordanp (talk) 23:52, 10 July 2012 (UTC)

It's total nonsense that half the article on state ownership should be around one particular quote about Norway, so I move that here. -- Seelefant (talk) 10:29, 13 October 2012 (UTC)

==By nation== ===In Norway=== In 2011, the political editor of [[Dagens Næringsliv]] said that few nations resemble the Soviet Union, more than Norway, when it comes to State ownership.<ref>http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2287948.ece (translation of quote: Norway is not a Soviet state. But less than 12 years ago, the [[Swedish Minister of Commerce]]{{Clarify|date=December 2011}} [[Björn Rosengren]] forgot to remove a microphone after a televised debate, and the Norwegian public could hear his characterization of Norway as the last Soviet state. Back then, it was about state ownership, and in that regard few nations still resemble the former Soviet, more than Norway.) "''Norge er ikke en sovjetstat. Men det er likevel ikke mer enn 12 år siden den svenske næringsministeren Bjørn Rosengren glemte å ta av mikrofonen etter en tv-diskusjon, og hele landet fikk høre hvordan han karakteriserte Norge som den siste sovjetstaten. Da gjaldt det statlig eierskap, og på det området er det få land som minner mer om det gamle Sovjet enn Norge.''"</ref>