Talk:UHTREX

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

UHTREX Хийн хөргөлттэй цөмийн реакторын туршилтыг 1959 онд эхэлсэн ба сүүлийн 12 жилд UHTREX –ийн судалгааг Los Alamos Scientific Laboratory-т хийж байжээ. 1969 онд анхны реактор болох хэт өндөр темпаратурын реакторыг зохион бүтээсэн. Туршлагын зорилго нь байгууламжийн хөргүүрийн системийн сул тал, энгийн түлшийг ашиглах давуу талыг шалгах байсан. Энэ реакторыг ашиглаж эхэлснээр цөмийн эрчим хүчийг бага үнэ өртөгөөр гаргаж авах арга замыг эрэлхийсэн ба ROVER төслийн технологийн дэмжлэгээр UHTREX-ийн хөгжилд эргэлт гарсан байдаг. Реакторын гол загвар UHTREX -ийн голомтод удирдалагын саваа болох эгц босоо хөндий цлиндэрт хатуу бал чулууг байрлуулсан байдаг. Цлиндрийн хэмжээ 70инч, OD*32инч, ID*39инч өндөртэй байдаг. Голомтонд байрлах 312 удирдалгын саваа ба 24 суваг бүрийн реакторын голомтод 13 градусаар өөрчлөж реакторийн голомтод явагдах цөмийн гинжин урвалыг тохируулдаг. Давуу тал: Дунд зэргийн хөргөлттэй нийтлэг цөмийн реактороос зайлс хийж үрлэн түлшийг нэг бүрчлэн уртын хэмжээгээр нь ялгаж дамжуулах хоолойд хөргөдөг. Энэ хөргөлтөөс болож бохирдол бий болдог. Түлш бүрийн дотор цөмийн задарлын үр дүнд түлшний элмент задарч байдаг. UHTREX-ийн түлшний элментийг цлиндэр урт нүхтэй бортгонд нүүрстөрөгчөөр шахаж хэрэглэдэг.

Сул тал: Гол алдаа нь хөргөлтийн систем сийрэг насос нь хамтдаа байдаг бөгөөд, компрессор ба дулааны солилцоо нь атомын задарлын үед маш их бохирдсон байдаг. Бохирдох шалтагаан нь хөргөх чадамж муу бөгөөд энэ нь олон талын нөлөөллийг бий болгох шалтгаантай ба ажиллагсад, хүрээлэн байгаа орчинд аюултай. Мөн их хэмжээний бохирдлын зайлуулах аюулгүй болгох нь хэцүү ярьвагтай асуудал байдаг.

Тодорхойлолтууд:


• Түлш-маш сайн баяжуулсан уран

• Станцын тоо-3МВт(дулааны)

• Голомтын удаашруулагч материал- бал чулуу

• Удирдалгын саваа-бал чулуу

• Реакторын их бие-нүүрстөрөгчийн гангаар хийсэн бөмбөрцөг хэлбэртэй 13ft 2инч, диаметр нь 1,75 инч байдаг

• Түлшний сувгууд-312 сувагтай ба 1,1 инч, ID,23.5инч, нэг сувганд 4 түлшний элментийг байрлуулдаг

• Түлшний элмент-1инч OD,0.5инч, Id ба 5,5 инч (25,4мм*12,7мм*139,7мм)

• Станцын голомтын нягтрал-1,3W/cc

• Түлшний ашиглалт-50%-аас дээш

• Хөргөлт- Гелий 500psi (3,45Mpa)

• Хөргөх темдаратур-1600 0F гаргах хоолойд 2400 0F (8710с ба 13160с)

• Хөргөлтийн циклийн норм-10,250 фунт 1 цагт (1,294кг/сек) —Preceding unsigned comment added by 203.169.48.119 (talk) 06:02, 5 May 2010 (UTC)