Talk:Willem Vermandere

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Biography (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Biography, a collaborative effort to create, develop and organize Wikipedia's articles about people. All interested editors are invited to join the project and contribute to the discussion. For instructions on how to use this banner, please refer to the documentation.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 

Untitled[edit]

To:Willem Vermandere From:Christiane Sagnard

Ik woon in de Verenigde Staten sinds 't jaar 1960. Geboren in Boom in 1939, opgegroeid in Willebroek, naar school gegaan in Mechelen bij d'Ursulinen en dan verdere studies in Brussel voor aleer ik naar hier verhuisd ben. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren, maar ze kennen al de Vlaamse sprookjes en verhalen van mijn jeugd. Mijn overgrootvader was eigenaar van een molen in Willebroek, en photos van die molen hangen in iedereen's huis. Spijtig genoeg heb ik mijn kinderen geen Vlaams aangeleerd. Een jeugdvriendin in Elewijt is de enige persoon waarmee ik af en toe nog kan Vlaams spreken. Ik mis mijn land, maar uw muziek heeft mij zoveel geholpen en enorm plezier aangebracht inplaats van heimwee. Ik wil u bedanken en u laten weten hoe belangrijk uw zang is in mijn leven; 't is een emotionele en persoonlijke kunst verbinding met mijn land. Elke dag luister ik naar uw muziek en liedjes en denk: "'k ben nog "thuis." Hartelijk bedankt, Willem Vermandere! Uw liedjes en muziek "always lift my heart." emailsagnard@rcn.com